Страхове свідоцтво: що це за документ і як його отримати

У повсякденному житті ми неодноразово зустрічаємося з терміном «страхове свідоцтво» або «свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Кому видається цей паперовий носій інформації та і для чого він потрібний, знають не всі.
Спробуємо розібратися у цьому питанні. Передусім, треба пам’ятати, що страхове свідоцтво – це єдиний для всіх видів загальнообов’язкового державного соціального страхування документ, що видається кожній застрахованій особі та відповідно до норм чинного законодавства підтверджує право людини на отримання різних страхових послуг і матеріального забезпечення.
Залежно від страхового випадку є декілька видів загальнообов’язкового державного соціального страхування: пенсійне; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; на випадок безробіття; медичне тощо.
Порядок видачі та взірець свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 року за № 1306. Видається це посвідчення на підставі анкети, яку застраховані особи заповнюють власноруч. До неї вносяться відомості з паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Дуже важливо, щоби як при заповненні анкети, так і під час отримання свідоцтва ретельно перевірялися індивідуальні дані. Усі відомості слід вносити чітко, розбірливо, до того ж вони мають відповідати інформації, що значиться на україномовній сторінці паспорта.

Щоб отримати страхове свідоцтво:

  • працюючим краянам необхідно звернутися до працедавця (страхувальника) для заповнення анкети. У разі виконання робіт у різних фірмах і компаніях, бланк установленої форми виповнюється за основним місцем праці, а працедавець передає пакет із виповненими анкетами до територіального органу Пенсійного фонду України;
  • ті, хто забезпечує себе роботою самостійно (займається підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходів), а також особи, котрі тепер не працюють, але раніше перебували у трудових відносинах з працедавцями й сплачували внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, повинні особисто звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України за місцем постійного проживання.
Виглядає страхове свідоцтво як ламінована картка, на лицьовій стороні якої вписані ідентифікаційний номер, прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи, дата її народження, а на звороті – зазначені серія, номер документа та описаний порядок його застосування. Оскільки у свідоцтві немає фотокартки громадянина, воно дійсне лише у разі пред’явлення паспорта або документа, що посвідчує особу. До слова, це – бланк суворої звітності, тому має кілька ступенів захисту.
На підставі страхового свідоцтва кожна застрахована особа має можливість оперативно отримати інформацію в будь-якому органі Пенсійного фонду України про сплачені за неї внески на пенсійне страхування, користуватися послугами центрів зайнятості, одержувати допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Примітно, що свідоцтво як документ без сплати страхових внесків не надає жодних додаткових пільг і привілеїв, позаяк на призначення страхових виплат впливають виключно суми коштів, сплачені на рахунки страхових фондів. Одначе,за допомогою цієї картки кожний може самостійно здійснювати контроль за теперішніми та майбутніми пенсійними виплатами.
Джерело: Львівський обласний центр зайнятості.