Які чинники впливають на розмір виплати допомоги з безробіття?

Під час призначення виплати допомоги з безробіття враховується страховий стаж особи, підстави звільнення її з роботи та розмір заробітної плати, яку вона отримувала перед звільненням.

Умови, тривалість і розмір виплати допомоги з безробіття прописані у статтях 22 і 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (із внесеними змінами).

Відповідно до норм чинного Закону застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж котрих упродовж 12 місяців, що передували даті їхньої реєстрації як безробітних, становить не менш ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір допомоги з безробіття визначається у відсотках до середньої зарплати (доходу) залежно від страхового стажу:

  • до 2 років – 50 відсотків;
  • від 2 до 6 років – 55 відсотків;
  • від 6 до 10 років – 60 відсотків;
  • понад 10 років – 70 відсотків.

Застраховані громадяни, страховий стаж яких уподовж 12 місяців, що передували реєстрації їх як безробітних, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування менший ніж шість місяців, мають право на виплату допомоги з безробіття у мінімальному розмірі. Він встановлюється Правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Сьогодні мінімальний розмір допомоги з безробіття – 544,0 грн.

Максимальна величина матеріального забезпечення у разі безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (у даний час 4872,0 грн).

Джерело: Донецький обласний центр зайнятості.