До уваги роботодавців: роз'яснення щодо дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Державний центр зайнятості за наслідками розгляду листів територіальних центрів зайнятості щодо практичного застосування пункту 18 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 №437 (далі Порядок) та в межах компетенції, повідомляє наступне. Відповідно до пункту 18 Порядку, дозвіл видається на строк до одного року та може бути продовжений на такий самий строк – один раз на строк до одного року.
Трудові відносини між роботодавцем та іноземцем чи особою без громадянства тривають в межах дії дозволу. У разі закінчення дії дозволу роботодавець повинен припинити трудові відносини з іноземцем або, відповідно до вимог Порядку , провести необхідні дії щодо отримання нового дозволу.
Пунктом 4 Порядку передбачено , що для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства , що дає право роботодавцю протягом визначеного строку застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до звернення за дозволом подає територіальному органові інформацію про попит на робочу силу (вакансії). На підставі зазначеної інформації здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян України.
У пункті 2.1. Порядку подання форми звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансія)», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 №316 зазначено, форма подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття вакансії є наступний день, після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.
Звертаємо увагу, що Порядок подання форми звітності №3-ПН не забороняє роботодавцю надати інформацію про попит на робочу силу (вакансії) раніше зазначеної дати.
Таким чином, за умови виконання вимог Порядку, підприємства, установи та організації мають право отримати новий дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства в період дії попереднього дозволу.
Дозвіл оформлюється з дня наступного після закінчення дії  попереднього дозволу.
Джерело: Дніпропетровський обласний центр зайнятості.