Як правильно виконувати оформлення на роботу і облік працівників молодше 18 років і студентів?

Мінсоцполітики в листі від 04.09.2013 р. №697/021/106-13 розглянуло деякі питання працевлаштування працівників молодше 18 років і студентів.
Так, працівники, яким ще не виповнилося 18 років, підлягають спеціальному обліку із зазначенням дати їх народження. Для цього на підприємствах в довільній формі ведеться Журнал обліку працівників, які не досягли 18 років. Щодо внесення записів до трудової книжки працюючого студента відомство, спираючись на положення Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, повідомило наступне.
Підприємство має право прийняти на роботу студента денної форми навчання та оформити йому трудову книжку.
Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.
Для студентів, які мають трудові книжки, навчальний заклад вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів.
Якщо в період навчання студент не мав трудової книжки, запис у трудову книжку про період навчання (після закінчення навчального закладу) здійснюється за місцем роботи працівника-студента. Такий запис виконується окремим рядком з посиланням на дату і номер відповідних документів.
Щодо внесення запису про проходження студентом стажування Мінсоцполітики повідомило, що такий запис вноситься роботодавцем до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформлюється відповідно до законодавства.
Зараз відомство проводить роботу з визначення порядку внесення до трудових книжок студентів записів про проходження стажування і щодо внесення змін до згаданої Інструкції.
Джерело: http://www.ligazakon.ua/