Юридичні консультації

Prev Next
 

Працевлаштування людей з інвалідністю

В Шосткинському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар «Працевлаштування людей з інвалідністю» для керівників та представників кадрових служб ПОУ, в якому взяли участь 11 роботодавців.
Невід’ємним правом людей з інвалідністю є право на працю, на використання своїх здібностей і талантів, незважаючи на обмежену працездатність. Право інвалідів на працю встановлено законами України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та “Про зайнятість населення”, які спрямовані на створення інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати і передбачають конкретні механізми їх реалізації. Про це та про  участь роботодавців у забезпеченні зайнятості людей з обмеженими фізичними можливостями йшла мова на семінарі.
Учасникам заходу було презентовано перелік послуг, які надає служба зайнятості роботодавцям у доборі працівників, зокрема, щодо можливості професійної підготовки та перепідготовки кадрів на замовлення роботодавців.
Про індивідуальну програму реабілітації інваліда як медичний висновок щодо здатності до трудової діяльності присутнім розповіла лікар-реабілітолог Шосткинської медико-соціальної експертної комісії І. Новик. Вона розповіла роботодавцям про складання та причини коригування програми реабілітації для людей з інвалідністю відповідно до ступеня обмеження життєдіяльності, реабілітаційного потенціалу та можливостей особи. Особливу увагу лікар-реабілітолог приділила необхідності врахування рекомендацій МСЕКу показаних та протипоказаних видах робіт при працевлаштуванні.
Під час семінару увагу учасників заходу акцентовано на передбачені законодавством пільги для підприємств, які працевлаштовують людей з інвалідністю. Законом України «Про зайнятість населення» створено передумови для того, щоб все більше осіб з обмеженими фізичними можливостями знаходили застосуванням своїм знанням та умінням. Зокрема, компенсація роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштованого на новостворене робоче місце інваліда, який не досяг пенсійного віку та якому надано статус безробітного. Присутнім був доведений порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості.
Усі учасники заходу зійшлися на думці: коли роботодавець додержується норм чинного законодавства щодо працевлаштування інвалідів, то він виявляє свою соціальну відповідальність, отримує визнання місцевої спільноти та своїх співробітників, а за умови правильного добору персоналу – забезпечує себе гарними працівниками.
Джерело: Сумський обласний центр зайнятості.