Друк |  Закрити вікно

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК
Загальна характеристика професії
Фахівець з організації ефективного використання земель.
Посадові обов'язки
Організація ефективного використання земель, їхня охорона, контроль за дотриманням земельного законодавства. Складає експлікації, робить зйомку і веліруванння , складає проекти міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядження з економічним обґрунтуванням, веде земельнооблікову документацію, проводить заходи із землевпорядкування, забезпечує безпечне проведення робіт.
До компетенції спеціаліста-землевпорядника сільської, селищної, міської ради також належить підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету ради пропозицій щодо:
    - встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади;
    - прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
    - дотримання землекористувачами та власниками земельних ділянок земельного та природоохоронного законодавства, використання і охорона земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворення лісів;
    - розпорядження землями територіальних громад;
    - підготовка висновків з приводу надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
    - погодження проектів землеустрою;
    - підготовка проекту звернення до районної ради стосовно встановлення і зміни меж сіл та селищ.
Повинен знати
Основні напрямки розвитку питань землекористування і землевпорядкування, основні матеріали у сфері землекористування, технологію проведення землевпорядних робіт, устрій геодезичних і аерофотографічних інструментів і приладів, способи освоєння і поліпшення земель, системи протиерозійних заходів, законодавство про охорону природи. Бути обізнаним у роботі з комп'ютером (Wіndows, Місrоsft Wоrd, Ехсеl). Мати знання основних засад діловодства та правил ділового етикету.
Спеціаліст-землевпорядник відповідно до покладених на нього завдань та обов’язків несе відповідальність:
    - за неналежне виконання покладених на нього цією інструкцією завдань та обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування - статей 12, 13, 23 Закону України "Про роботу в органах місцевого самоврядування", чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9 Закону України "Про боротьбу з корупцією";
    - за неповноту та недостовірність інформації, яка надається на розгляд виконавчого комітету, сесії сільської, селищної, міської ради, районного відділу земельних ресурсів;
    - в інших випадках, встановлених законодавством.
Професійно важливі риси:
    - уважність;
    - акуратність;
    - хороший зір.
Медичні протипокази:
    - порушення функцій опорно-рухового апарату;
    - поганий зір;
    - серцево-судинні захворювання;
    - пізня стадія гіпертонії.
Кваліфікаційні вимоги
Спеціаліст-землевпорядник повинен мати, як правило, вищу освіту за напрямком підготовки "геодезія, картографія та землевпорядкування", спеціальністю "землевпорядкування та кадастр", "землевпорядкування" або іншою близькою до "землевпорядкування" спеціальністю за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр.
Друк |  Закрити вікно