Юридичні консультації

Prev Next
 

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДОМ

244.jpg
Загальна характеристика професії:
Особа, яка керує роботою складу.
Посадові обов’язки:
Керує роботою складу з прийому, зберігання і відпускання товарно-матеріальних цінностей, їхнього розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складської площі, полегшення і пришвидшення пошуку необхідних матеріалів, інвентаря тощо. Забезпечує зберігання складських товарно-матеріальних цінностей, дотримання режимів зберігання, правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів.
Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування та інвентаря на складі і забезпечує їхній своєчасний ремонт. Організовує проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням норм, правил та інструкцій з охорони праці. Забезпечує збір, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей. Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності.
Бере участь у розробці й здійсненні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування і зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадження в організацію складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.
Спеціаліст повинен знати:
нормативні і методичні матеріали з питань організації складського господарства; стандарти і технічні умови на зберігання товарно-матеріальних цінностей; види, розміри, марки, сортність та інші характеристики товарно-матеріальних цінностей і норми їхніх витрат; організацію навантажувально-розвантажувальних робіт; правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей; положення та інструкції про їхній облік; умови договорів на перевезення і зберігання вантажів, оренду складських приміщень і устаткування; порядок розрахунків за надані послуги і виконані роботи; правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.
Специфіка професії:
Завідувач складом повинен мати добру пам'ять, раціоналізаторські та організаторські здібності. Робота передбачає ненормований графік, наявність стресових ситуацій, матеріальну відповідальність. Затребуваність професії середня, заробітна плата вища середньої.
Кваліфікаційні вимоги:
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший фахівець). Стаж роботи за даною професією - не менше 1 року.
Повернутися назад