Юридичні консультації

Prev Next
 

Токсиколог

435.jpg
(виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів)
Завдання та обов’язки
Проводить своєчасно і якісно аналіз готової продукції, а також дає накази лаборантам щодо проведення необхідних аналізів та інших робіт і вимагає безумовного їх виконання. Проводить статистичне оброблення експериментальних даних. Веде контроль якості приготування апірогенних фізіологічних розчинів. Контролює правильність постановки in Vitro реакції на гемолітичну дію. Впроваджує нові методики контролю. Проводить навчання лаборантів з метою підвищення кваліфікації та продуктивності праці. Здійснює керівництво роботою лаборантів. Забезпечує необхідний санітарний режим лабораторії, правильну експлуатацію приладів і обладнання, використання лабораторного посуду і реактивів. Веде журнали результатів досліджень, виписує аналітичні листи на готову продукцію. Постійно стежить за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Проводить щоквартально інструктаж робітників лабораторії з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Бере участь у розрахунках і оформленні річних заявок потреб лабораторного посуду, хімреактивів, обладнання тощо.
Повинен знати:
    • технологію виробництва продукції медичного призначення;
    • технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їхньої експлуатації;
    • стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю готової продукції;
    • методи проведення аналізів на токсичність і пірогенність;
    • правила ведення документації;
    • досвід прогресивних вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
    • економіку, організацію виробництва, праці та управління;
    • основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Провідний токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією токсиколога I категорії не менше 2-х років.
Токсиколог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією токсиколога II категорії не менше 2-х років, для бакалавра - не менше 3-х років.
Токсиколог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією токсиколога не менше 2-х років.
Токсиколог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
Повернутися назад