Юридичні консультації

Prev Next
 

Технолог електронних мультимедійних видань

429.jpg
Завдання та обов'язки
Працює з комп'ютерними видавничими системами, виконує технологічні операції зі створення електронних мультимедійних видань. Бере участь у проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, розробленні технічної і нормативної документації для нових технологій виготовлення електронних видань. Працює з програмним забезпеченням, конфігурує комп'ютерну видавничу систему. Вивчає вхідну інформацію, вибирає варіанти її опрацювання. Проводить комплексний функціональний аналіз видань, визначає оптимальні схеми їх виготовлення та захисту від несанкціонованого втручання і неліцензійного тиражування, здійснює техніко-економічне обґрунтування вибраної технології. Проектує сценарій видань. Розробляє технічне завдання та проектує параметри видань, узгоджує їх з нормативною базою, можливостями виробництва, потребами ринку. Складає маршрутно-технологічні карти. Погоджує із замовником вихідні дані та основні характеристики видань. Розміщує видання у комп'ютерній мережі, поновлює на цифрових носіях інформацію у виданні. Контролює якість продукції.
Повинен знати:
    - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання;
    - технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення інформації;
    - видавниче устаткування;
    - методики й технології створення електронних видань;
    - обчислювальну математику;
    - мови програмування;
    - програмне забезпечення для створення електронних видань;
    - системи перетворення сигналів;
    - цифрові засоби занесення та зберігання інформації;
    - прогресивний вітчизняний та світовий досвід у створенні й розповсюдженні електронних видань;
    - технічні засоби запису інформації на цифрові носії;
    - методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології виготовлення видань;
    - основи авторського права й трудового законодавства;
    - порядок укладення та виконання договорів;
    - основи економіки, управління, організації виробництва й праці;
    - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги
Технолог електронних мультимедійних видань I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань II категорії: для спеціаліста - не менше 1-го року, для бакалавра - не менше 2-х років.
Технолог електронних мультимедійних видань II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань - не менше 1-го року.
Технолог електронних мультимедійних видань: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Повернутися назад