Юридичні консультації

Prev Next
 

Соціальний педагог

404.jpg
Соціальна педагогіка - спеціальність, предметною областю якої є процес соціалізації, соціальне виховання особистості, соціальний захист та соціально-педагогічна допомога та підтримка дитини та її оточення, формування сприятливого соціального середовища.
Педагог соціальний - професійна кваліфікація фахівця з вищою професійною освітою у сфері соціальної педагогіки.
Домінуючі види діяльності
    • робота з важкими дітьми та підлітками;
    • постійний контроль життя, навчання, побуту важкої дитини, підлітка;
    • з'ясування причин поведінки, що відхиляється від норм;
    • бесіди з дитиною, підлітком;
    • підтримання зв'язку з дитячою кімнатою міліції;
    • співпраця з класним керівником, інспектором у справах неповнолітніх, спільне вирішення проблем дитини з метою вирішення питання зняття з обліку;
    • співпраця зі шкільним психологом (робота з дитиною, підлітком на основі психологічного обстеження);
    • робота з батьками, консультації батьків;
    • організація та проведення заходів щодо виховання важких дітей і підлітків на окружному і територіальному рівні (трудові табори);
    • бесіди з найближчим оточенням дитини, підлітка.
Риси, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності
Здібності:
    • організаторські здібності;
    • комунікативні здібності (навички спілкування з людьми);
    • вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, виразно);
    • здатність до співпереживання та повага до іншої людини;
    • здатність до системного та порівняльного аналізу;
    • здатність народжувати нові ідеї (креативність).
Особистісні риси, інтереси та схильності:
    • стресостійкість;
    • лідерські якості;
    • високий ступінь особистої відповідальності;
    • самоконтроль і врівноваженість;
    • емпатія, тактовність;
    • інтерес і повага до іншої людини;
    • схильність до роботи з дітьми;
    • прагнення до самопізнання, саморозвитку, професійного росту і високої якості результатів праці.
Риси, що перешкоджають ефективності професійної діяльності
    • Відсутність організаторських здібностей, безвідповідальність;
    • агресивність, гидливість;
    • психічна та емоційна неврівноваженість;
    • нездатність до співпереживання, егоїстичність;
    • Сфери застосування професійних знань;
    • Освітні установи (школи, технікуми, коледжі, вузи);
    • дитячі табори, турбази, центри творчості та дозвілля;
    • соціальні організації (дитячі будинки, притулки, інтернати, колонії);
    • міські та районні навчально-методичні центри.
Повернутися назад