Юридичні консультації

Prev Next
 

Радіоелектронік

381.jpg
Завдання та обов’язки.
Забезпечує правильну й ефективну експлуатацію, сервісне обслуговування підсистем і устаткування Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення безпеки та інших систем зв’язку, виконання міжнародних вимог щодо їх використання. Використовує комп’ютери для входу до Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення безпеки.
Володіє методами усунення несправностей, які викликано збоєм програмного забезпечення. Стежить за справним технічним станом і забезпечує надійну роботу електрорадіонавігаційного устаткування судна. Забезпечує ремонт технічних засобів зв’язку та судноводіння. Ліквідує особисто або із залученням інших працівників дефекти в їх роботі, які було виявлено, відмовлення і пошкодження.
Контролює особисто якість ремонту й настроювання технічних засобів зв’язку та електрорадіонавігаційного устаткування, які проводяться береговими працівниками. Веде технічну документацію, складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання. Веде облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів. Несе радіовахту.
Повинен знати:
постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування електрорадіонавігаційного устаткування; нормативні документи до устаткування Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення безпеки; вимоги Регламенту радіозв’язку; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; техніко-експлуатаційні характеристики суднового електрорадіонавігаційного устаткування й суднових засобів зв’язку; основні процедури технічного обслуговування та ремонту (як профілактичного, так і з усуненням несправностей) устаткування Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення безпеки та радіонавігаційного устаткування судна; правильне використання контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, необхідних для виконання технічного обслуговування й ремонту в морі; засоби запобігання передаванню помилкових сигналів лиха; правила ведення радіопереговорів; Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки людського життя на морі; порядок надання медичних консультацій за допомогою радіо; основні знання про суднові наземні станції, експлуатацію рятувальних радіобуїв-покажчиків місцезнаходження; системи морських антен; експлуатацію радіоустаткування рятувальних шлюпок і плотів разом із допоміжним обладнанням, враховуючи джерела живлення; основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та телемеханіки; електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування та електрорадіонавігаційного устаткування; основи організації праці; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Радіоелектронік 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на суднах за професією радіоелектроніка 2 класу не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.
Радіоелектронік 2 класу: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи на суднах із загальним дипломом оператора Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення безпеки або під час плавпрактики - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.
Повернутися назад