Юридичні консультації

Prev Next
 

ПСИХІАТР

378.jpg
(Псих- + грец. iatros лікар) - лікар-спеціаліст у сфері діагностики, лікування, профілактики і експертизи психічних хвороб, який займається лікуванням психічних розладів.
Сучасний психіатр повинен не лише знати клінічні прояви психічного розладу, специфіку соматичних і неврологічних проявів при тих чи інших психічних розладах, але і володіти сучасними методами психотерапії.
Психіатр – це ерудована у сфері психології, філософії і теології людина, що володіє високими моральними і духовними цінностями.
Психіатр зобов'язаний провести нейрофізіологічне, біохімічне, гормональне дослідження, а також досліджувати серцево-судинну систему організму, систему травлення тощо.
Психіатр повинен знати:
    - сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації;
    - обсяг і розділи психіатрії як самостійної клінічної дисципліни;
    - завдання, організацію, структуру, штати і оснащення психіатричної служби;
    - нормативно-правові та інструктивно-методичні документи за спеціальністю;
    - правила оформлення медичної документації;
    - порядок проведення експертизи тимчасової непрацездатності і медико-соціальної експертизи;
    - принципи планування діяльності та звітності психіатричної служби;
    - методи і порядок контролю її діяльності.
Які захворювання лікує психіатр?
    - Усі види депресивних розладів, незалежно від віку та статі пацієнта, у тому числі післяродову депресію;
    - біполярні захворювання (мані та депресії);
    - невротичні розлади, страхи, нав'язливість і фобії;
    - тривожні стани, незалежно від причини і віку;
    - порушення поведінки у дорослих (важкий характер, психопатії тощо);
    - сексуальні розлади як у чоловіків, так і у жінок;
    - реактивні стани різної етіології;
    - наслідки черепно-мозкових травм, порушення мозкового кровообігу;
    - усі різновиди епілепсії (у тому числі травматична і алкогольна);
    - хронічні психічні захворювання (усі види шизофренії);
    - специфічні розлади у людей літнього віку (включаючи розлади сну, вікові депресії, хворобу Альцгеймера, атеросклероз судин головного мозку тощо);
    - сімейні та міжособові конфлікти.
Посадові обов’язки:
    - надає кваліфіковану медичну допомогу за спеціальністю, використовуючи сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, дозволені для застосування у медичній практиці;
    - визначає тактику проведення лікування хворого відповідно до встановлених правил і стандартів;
    - розробляє план обстеження хворого, уточнює об'єм і раціональні методи обстеження пацієнта з метою здобуття у мінімально короткі терміни повної і достовірної діагностичної інформації;
    - на підставі клінічних спостережень і обстежень, збору анамнезу, даних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень встановлює (або підтверджує) діагноз;
    - відповідно до встановлених правил і стандартів призначає і контролює необхідне лікування, організовує або самостійно проводить необхідні діагностичні, лікувальні, реабілітаційні та профілактичні процедури і заходи;
    - у стаціонарі щодня проводить огляд хворого;
    - вносить зміни до плану лікування залежно від стану пацієнта і визначає необхідність додаткових методів обстеження;
    - надає консультативну допомогу лікарям інших підрозділів ЛПУ за своєю спеціальністю;
    - керує роботою підлеглого середнього і молодшого медичного персоналу (при його наявності), сприяє виконанню ним своїх посадових обов'язків;
    - контролює правильність проведення діагностичних і лікувальних процедур, використання інструментарію, апаратури і устаткування, раціонального використання реактивів і лікарських препаратів, дотримання правил техніки безпеки і охорони праці середнім і молодшим медичним персоналом;
    - бере участь у проведенні занять з підвищення кваліфікації медичного персоналу;
    - планує свою роботу і аналізує показники своєї діяльності;
    - забезпечує своєчасне і якісне оформлення медичної та іншої документації відповідно до встановлених правил;
    - проводить санітарно-освітню роботу;
    - дотримується правил і принципів лікарської етики;
    - бере участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готує необхідні документи для медико-соціальної експертизи;
    - кваліфіковано і своєчасно виконує накази, розпорядження і доручення керівництва установи, а також нормативно-правові акти за своєю професійною діяльністю;
    - оперативно вживає заходів, включаючи своєчасне інформування керівництва, з усунення порушень правил техніки безпеки, протипожежних і санітарних правил, що створюють загрозу діяльності установи охорони здоров'я, його працівникам, пацієнтам і відвідувачам;
    - систематично підвищує свою кваліфікацію.
Професійно важливі риси:
    - спостережливість;
    - аналітичні здібності;
    - розвинена словесно-логічна і образна пам'ять;
    - співчуття;
    - емоційно-вольова стійкість;
    - висока самооцінка;
    - комунікативні здібності.
Кваліфікаційні вимоги:
лікувальний факультет медичного інституту, академії та відповідна спеціалізація в інтернатурі, ординатурі.
Медичні протипокази:
    - нервові та психічні захворювання;
    - серйозні порушення зору та слуху;
    - інфекційні захворювання.
Повернутися назад