Юридичні консультації

Prev Next
 

ПРОГРАМІСТ

375.jpg
Загальна характеристика професії
Спеціаліст у сфері обчислювальної техніки, сучасного програмного забезпечення, автоматизації виробничих та інших процесів.
Посадові обов’язки
На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів вирішення науково-технічних і виробничих завдань розробляє програми виконання обчислювальних робіт. Складає обчислювальну схему методу вирішення завдань, перекладає алгоритми вирішення формалізованою машинною мовою. Визначає інформацію, що вводиться в машину, її об'єм, методи контролю машинних операцій, форму і вміст вихідних документів і результатів обчислень. Розробляє макети і схеми введення, обробки, зберігання і видачі інформації, проводить камеральну перевірку програм. Визначає сукупність даних, що забезпечують вирішення максимальної кількості включених в дану програму умов. Проводить редагування розроблених програм, визначає можливість використання готових програм, розроблених іншими організаціями. Розробляє і впроваджує методи автоматизації програмування, типові і стандартні програми, транслятори, вхідні алгоритмічні мови. Виконує роботу з уніфікації та типізації обчислювальних процесів, бере участь в створенні каталогів і карток стандартних програм, у розробці форм документів, що підлягають машинній обробці, у проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної техніки.
Кваліфікаційні вимоги
Вища технічна або інженерно-економічна освіта.

Для стороннього спостерігача робота програміста може здатися рутинним сидінням перед комп'ютером. Насправді в цій професії досить багато цікавого, що для необізнаного може залишитися незрозумілим. Програма – це послідовність команд, на підставі яких комп'ютер вирішує певні завдання і обробляє введені дані, а умовою є те, що в цієї послідовності розпоряджень має бути певний порядок. Сама по собі програма – це такий самий носій інформації, як, наприклад, книга, але якщо книга може бути хорошою або поганою, то програма може бути працюючою або непрацюючою, тому що, якщо одне слово або деталь не на своєму місці, програма стає непридатною до використання. Роботу програміста можна порівняти також з роботою годинникаря, де кожен гвинтик і кожна шестерня до останнього мають бути встановлені на своє місце настільки точно, щоб годинник ішов правильно. Кожна програма складається для конкретного завдання, її не складають довільно або про всяк випадок. До написання програми програміст складає відповідний проект і графік роботи. Програміст займається корегуванням тих, що існують і складанням нових програм. При корегуванні він знаходить помилки і збої і усуває їх, щоб програма знову могла нормально функціонувати, а в разі нових програм складається все заново. Завдання програміста – забезпечити, щоб програма і в реальності функціонувала безперебійно. Наприклад, якщо фізики замовляють програмістові комп'ютерну програму для проведення певних дослідів, то програміст складає її і передає фізикам. Якщо виявляється, що програма з якої-небудь причини не функціонує, то програміст на місці усуває помилки. Зазвичай для ознайомлення з програмою надається випробувальний термін, протягом якого всі помилки мають бути виявлені.
Умови праці
Робочий час програмістів, хоч і нормований на 40 годин в тиждень, але в цілому вони самі складають свій графік і необмежено роблять понаднормову роботу. Багато комп'ютерників люблять працювати саме вечорами і вночі, коли всі інші розійшлися по домівках. Робочий час залежить також від внутрішнього розпорядку підприємства. Фізичне навантаження програміста дорівнює нулю. Втома очей є професійним захворюванням програміста. В разі конкретних проектів важливо дотримуватися термінів і вчасно підготувати програму до використання. Загальною проблемою програмістів є те, що складання програм в реальності вимагає набагато тривалішого часу, ніж планується, тому часто терміни здачі готового результату переносять. Якщо програмування є частиною якого-небудь крупнішого проекту, то програміст повинен співпрацювати зі всіма учасниками проекту і розуміти спеціалістів інших сфер.
Необхідні знання, навики і риси характеру.
Програміст міг би мати спеціальну освіту у сфері математики або інформаційних технологій, але це не головне. Програмістами працюють представники багатьох спеціальностей, що освоїли програмування пізніше. Програміст, очевидно, повинен володіти англійською мовою, яка є його робочою мовою. Не дивлячись на те що, на перший погляд, це здається необов'язковим, йому необхідні також і деякі навики спілкування, щоб спілкуватися з клієнтом. З якостей характеру найбільш істотними є здатність зосереджуватися і посидючість.
Повернутися назад