Юридичні консультації

Prev Next
 

Оператор IK мереж

341.jpg
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж
Підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації залежатиме від здатності швидко запровадити інформаційно-комунікаційні технології в усіх сферах суспільного життя, економіки, управління. Тим паче, що українська IТ-індустрія посідає високу позицію на світовому ринку. Тому одним із необхідних напрямів, що сприятиме подальшому розвитку, є якісна підготовка кваліфікованих кадрів, зокрема, робітничих.
Завдання та обов’язки фахівця:
    • Виконує роботи під керівництвом оператора інформаційно-комунікаційних мереж вищої кваліфікації.
    • Обслуговує обладнання інформаційно-комунікаційних мереж відповідно до встановленого порядку.
    • Готує до роботи обладнання та наглядає за станом інформаційно-комунікаційних мереж.
    • Своєчасно готує коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі обладнання.
    • Інформує керівництво про виявлені відхилення від установлених норм у функціонуванні обладнання інформаційно-комунікаційних мереж.
    • Підтримує операції під’єднання до інформаційно-комунікаційних мереж персональних комп’ютерів, іншого мережевого обладнання, периферійних пристроїв тощо.
    • Наглядає за дотриманням графіків проведення регламентних робіт з обслуговування інформаційно-комунікаційних мереж.
    • У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на відповідних носіях інформаційно-комунікаційних мереж.
    • Складає переліки для комплектації обладнання інформаційно-комунікаційних мереж, витратних матеріалів для їх заміни та встановлення на периферійному обладнанні інформаційно-комунікаційних мереж.
    • За завданням керівництва аналізує якість послуг компаній, що організують та забезпечують доступ користувачів до інформаційно-комунікаційних мереж.
    • Виконує регламентні роботи з обслуговування інформаційних систем.
Повинен знати:
Основи порядку надання телекомунікаційних послуг; класифікації, призначення, правила підбору та монтажу інформаційно-комунікаційних мереж та їх елементів; основні заходи виконання робіт з монтажу, обслуговування та нагляду за інформаційно-комунікаційними мережами; основні характеристики персонального комп’ютера, периферійних пристроїв та мережевого обладнання; призначення та застосування основних інструментів для монтажу, тестування та обслуговування інформаційно-комунікаційних мереж та їхніх елементів; основні операційні системи для встановлення на персональні комп’ютери та інформаційно-комунікаційні мережі; призначення драйверів, їх класифікацію; порядок оформлення документів за допомогою офісних пакетів; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги.
Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Після завершення навчання випускник зможе розпочати кар’єру за декількома напрямами: стати монтажником, ремонтником обладнання або продавцем-консультантом у магазині комп’ютерної техніки та периферійного обладнання, менеджером з постачання комп’ютерної техніки та обладнання, помічником системного адміністратора чи адміністратором сайту.
Повернутися назад