Юридичні консультації

Prev Next
 

Наїзник

330.jpg
5-й розряд
Завдання та обов’язки
Заїжджає коней, запряжених в екіпаж, та тренує їх під керівництвом наїзника вищої кваліфікації. Контролює роботу конярів з догляду, утримання та годівлі коней. Одержує зі складу та видає конярам інвентар, фураж і підстилку. Веде табель роботи персоналу тренувального відділення, кувальну та фуражну відомості. Одержує зі складу та зберігає медикаменти, використовує їх за вказівкою ветеринарного лікаря. Утримує тренерські екіпажі та збрую в робочому стані. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен знати:
    - основи анатомії, фізіології, зоогігієни, правила складання кормових раціонів;
    - кормову цінність різних кормів;
    - правила і техніку годівлі коней залежно від їх віку та виконуваної роботи;
    - правила надання першої ветеринарної допомоги;
    - будову екіпажів, збруї та захисних пристроїв;
    - основні методи тренінгу коней залежно від їх віку;
    - види перегонових екіпажів та правила складання і запрягання в них коней;
    - правила заїжджання, тренування та випробовування рисистих коней;
    - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд
Завдання та обов’язки
Заїжджає коней, запряжених в екіпажі. Складає план тренувань коней. Організовує тренування і виконує контрольні роботи за їх результатами. Забезпечує виконання ветеринарно-зоотехнічних правил годівлі, догляду та утримання коней. Стежить за станом їх здоров’я та вгодованістю. Підготовляє коней до випробувань, змагань та проводить їх. Підготовляє і показує коней на аукціонах. Веде облік роботи коней. Організовує виведення коней або ветеринарну обробку, бонітування, оцінки під час продажу тощо. Утримує в справному стані закріплений за відділенням стаєнний та тренувальний інвентар. Утримує закріплені приміщення й території в санітарному стані. Додержується правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен знати:
    - правила складання щомісячних планів тренувань коней;
    - способи обліку тренувальної роботи;
    - правила підготовки організації та проведення заводських випробувань, змагань і виведень коней;
    - правила кування коней;
    - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією наїзника 5 розряду - не менше 1 року.
Повернутися назад