Друк |  Закрити вікно

Начальник технічного відділу

Начальник технічного відділу
Організація технічної підготовки виробництва або інших видів основної діяльності підприємства.
Попит на ринку праці:
Попит на фахівців, що володіють сучасними засобами автоматизації виробництва, управління виробництвом, засобами автоматизації проектування, з досвідом роботи на відповідній посаді.
Обов'язки:
    - забезпечує покращення якості продукції, робіт (послуг) і підвищення її конкурентоспроможності, скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції, виробництво робіт (послуг);
    - координує роботу технічних служб підприємства по випробуванню нових технічних засобів, створенню і освоєнню нових видів продукції, комплексній автоматизації і механізації виробництва, плануванню впровадження науково-технічних досягнень, нової техніки і прогресивної технології;
    - здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої бази;
    - керує складанням технічних завдань на проектування будівництва нових виробництв, споруд, технічних засобів, розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на впровадження засобів автоматизації і механізації;
    - розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію із модернізації обладнання і раціоналізації робочих місць;
    - здійснює контроль за укладенням і виконанням договорів, пов'язаних із впровадженням нової техніки, а також за фінансуванням і правильністю розрахунків економічної ефективності заходів щодо освоєння нової техніки і технології, нових видів сировини і готової продукції;
    - бере участь у розробці і впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих технологій, прогресивних норм витрати основних видів сировини і матеріалів, у вивченні причин браку і випуску продукції знижених сортів, у розробці заходів щодо підвищення якості продукції (робіт, послуг) і більш ефективного використання виробничих потужностей;
    - за відсутності самостійних конструкторських і технологічних відділів виконує функції їх керівників;
    - скеровує діяльність підрозділів, що займаються питаннями стандартизації продукції, науково-технічної інформації, а також організацією патентно-винахідницької роботи;
    - керує працівниками відділу, координує і скеровує у необхідному напрямку діяльність підрозділів підприємства, що забезпечують технічну підготовку виробництва.
Повинен знати:
    - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічної підготовки виробництва;
    - напрями та перспективи розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва продукції підприємства;
    - виробничі потужності та режими роботи устаткування, правила його експлуатації;
    - методи виявлення і використання резервів виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції;
    - вимоги раціональної організації праці під час проектування технологічних процесів і устаткування;
    - організацію технічної підготовки виробництва; порядок приймання устаткування в експлуатацію;
    - методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
    - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної підготовки виробництва, організації та управління;
    - основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги:
Вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи із технічної підготовки виробництва на інженерно-технічних і керівних посадах не менше 5 років.
Друк |  Закрити вікно