Юридичні консультації

Prev Next
 

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ

314.jpeg
Загальна характеристика професії
Організовує роботу з рекламування продукції, що виготовляється, або надаваних послуг з метою їхнього просування на ринку збуту, інформуючи споживачів про переваги та відмінності рекламованих товарів або послуг. Керує, планує і координує роботу з проведення рекламних кампаній. Розробляє плани рекламних заходів щодо одного виду або групи товарів (послуг) і визначає витрати на їхнє проведення. Бере участь у формуванні рекламної стратегії, заснованої на перспективних напрямах подальшого організаційного розвитку, інноваційній та інвестиційній діяльності. Здійснює вибір форм і методів реклами в засобах масової інформації, її оформлення. Визначає конкретні носії реклами (газети, журнали, рекламні ролики тощо) та їхнє оптимальне поєднання. Вивчає ринок збуту і купівельний попит з метою визначення найкращого часу і місця розміщення реклами, масштабів і термінів проведення рекламних кампаній, кола осіб, яким має бути адресована реклама, орієнтуючи її на цільові групи за професією, віком, купівельною спроможністю, статтю. Організовує розробку рекламних текстів, плакатів, проспектів, каталогів, буклетів, контролює їхню якість, забезпечуючи наочність і доступність реклами, дотримання норм суспільної моралі, не допускаючи порушень правил конкурентної боротьби. Здійснює контроль розробки й реалізації договорів і контрактів по рекламуванню продукції або послуг. Організовує зв'язки з діловими партнерами, систему збору необхідної інформації і розширення зовнішніх зв'язків з метою удосконалення рекламної діяльності. Аналізує мотивацію попиту на продукцію або послуги, що надаються, організовує вивчення потреб покупців і визначає поведінку рекламних компаній. Підтримує необхідні зв'язки з іншими структурними підрозділами підприємства, установи, організації у процесі розробки і проведення рекламних заходів, залучає до вирішення поставлених завдань консультантів і експертів, запрошує до участі в рекламі популярних осіб, укладаючи з ними договори на комерційній основі. Здійснює керівництво підлеглими співробітниками. Працює у приміщенні, використовуючи телефон, факс, ПК, має велику кількість контактів з людьми.
Особисті якості
Абстрактне і логічне мислення, творча уява. Чіткість у формулюванні цілей і завдань, викладенні думок. Високий рівень розвитку образної пам'яті, великий об'єм пам'яті, хороша концентрація і розподіл уваги, окомір. Емоційна стійкість, самоопанування у важких ситуаціях, сила волі. Організаторські і комунікативні здібності, відповідальність, наполегливість, цілеспрямованість, впевненість, уміння керувати людьми, самокритичність і вимогливість до інших, пунктуальність, дипломатичність.
Медичні протипокази
Серйозні захворювання нервової системи, органів слуху, зору.
Професійні вимоги
Менеджер з реклами повинен знати законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну і рекламну діяльність; основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу; кон'юнктуру ринку; порядок ціноутворення і оподаткування; теорію і практику менеджменту; організацію рекламної діяльності; засоби і носії реклами; основи ділового адміністрування, маркетингу; форми і методи проведення рекламних кампаній; порядок розробки договорів і контрактів на організацію і проведення рекламних кампаній; етику ділового спілкування; основи соціології, загальну і спеціальну психологію; основи технології виробництва, структуру управління підприємством, організацією, перспективи інноваційної і інвестиційної діяльності; основи організації діловодства; сучасні засоби збору і обробки інформації; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; форми і методи роботи з персоналом, мотивації роботи; основи законодавства про працю; прогресивний вітчизняний і зарубіжний досвід ведення рекламної справи; правила і норми охорони праці.
Повернутися назад