Юридичні консультації

Prev Next
 

Менеджер з продажу

313.jpg
Менеджер з продажу займається організацією продажів на підзвітній території
Завдання:
    • Збільшення обсягів продажів.
    • Збільшення бази даних клієнтів в зоні відповідальності.
    • Розвиток нових каналів збуту.
Функції:
    • Організує та керує продажами на підзвітній території.
    • Забезпечує виконання планів продажів.
    • Здійснює пошук клієнтів в зоні відповідальності.
    • Веде переговори про спільну роботу, погоджує умови, укладає договори на продаж.
    • Контролює організацію постачання товарів партнерам відповідно до їх замовлень в рамках наявних планів і укладених договорів.
    • Визначає найбільш раціональні способи доставки товарів клієнтам, оптимізує витрати на доставку товару.
    • Працює з рекламаціями, претензіями та побажаннями клієнтів; оперативно реагує на претензії, вживаючи заходів щодо усунення їх причин.
    • Контролює дотримання клієнтами умов договорів.
    • Контролює дебіторську заборгованість, вносить пропозиції та вживає заходів щодо ліквідації позапланових дебіторських заборгованостей клієнтів.
    • Веде облік продажів, аналізує результати виконання особистих планів продажів.
    • Керує підлеглим персоналом, забезпечує мотивацію та навчання співробітників.
    • Надає регулярні звіти керівництву.
Вимоги до досвіду та кваліфікації:
    • Вища освіта.
    • Досвід роботи в продажах від 3-х років.
    • Гарні комунікативні навички й організаторські здібності.
    • Досвід особистих активних продажів.
    • Навички керівництва колективом.
Професійно важливі якості:
    • високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
    • аналітичне мислення;
    • логічне мислення;
    • емоційно-вольова стійкість;
    • комунікабельність;
    • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації;
    • врівноваженість;
    • самовладання;
    • розвинуті організаторські здібності (які включають такі якості, як цілеспрямованість, рішучість, творчий підхід і т. д.);
    • гнучкість (уміння гнучко реагувати на різні зміни в ситуаціях);
    • здатність до планування організаторської діяльності;
    • цілеспрямованість, дієвість;
    • здатність впливати на оточуючих;
    • готовність до розумного ризику;
    • вміння переконувати;
    • завзятість;
    • прагнення долати невдачі;
    • креативність (уміння творчо підходити до вирішення управлінських завдань, схильність до імпровізації);
    • високий ступінь особистої відповідальності.
Повернутися назад