Юридичні консультації

Prev Next
 

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами

317.jpeg
Загальна характеристика професії
У його завдання входить створення найбільш сприятливих умов для клієнта щодо здійснення покупки, користування послугами, укладання контрактів і т.д. У торгівлі схожі функції бере на себе продавець-консультант. Він повинен уміло представити товар покупцеві, розповісти про фірму-виробника, особливості та переваги даного товару. Повинен знати останні тенденції. Входить до десятка професій, які найбільше користуються попитом.
Кваліфікаційні вимоги
Вища торгівельна, психологічна, економічна освіта.
Знання:
    - основ маркетингу (концепції маркетингу, основи керування маркетингом, способи і напрямки досліджень ринку інформаційних послуг);
    - теорії менеджменту, макро- і мікроекономіки, ділового адміністрування;
    - асортименту, класифікації, характеристику продуктів (послуг), що пропонуються;
    - цінової політики організації;
    - порядку розробки бізнес-планів і комерційних умов угод, договорів;
    - правил ведення комерційної кореспонденції;
    - іноземної мови (основної клієнтури);
    - правил офіційного етикету при проведенні переговорів із клієнтами, техніки прийому клієнтів;
    - теорії міжособистісного спілкування;
    - основ соціології і психології;
    - стандартів діловодства (класифікація документів, порядок оформлення, реєстрації, проходження, збереження й ін.);
    - методів обробки інформації з застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій і зв'язку, комп'ютера;
    - основ трудового законодавства.
Посадові обов'язки
Клієнти бувають різними - корпоративними, ключовими, мережевими та іншими. І до всіх потрібно мати підхід. Особливо це важливо для іноземних компаній, де така посада існує вже дуже давно (у нас тривалий час вважалося, що з клієнтами можуть працювати усі: люди все ж таки). Пропонуються наступні посадові обов'язки: розвиток продажу дистриб'юторам і роздрібним мережам, ефективна взаємодія з іншими підрозділами компанії і клієнтами, участь у маркетингових акціях компанії. Потрібно мати досвід успішного продажу від двох років, знання основ маркетингу, гарне знання англійської мови бажано.
Менеджер по роботі з ключовими клієнтами:
    - здійснює аналіз аудиторії потенційних клієнтів, виявляє потреби клієнтів, їх рівень і спрямованість
    - організує пошук клієнтів усіма доступними способами (шляхом розміщення реклами, участі у виставках, ярмарках, презентаціях, направлення пропозицій по засобам комунікацій, електронною поштою, факсом, ін.)
    - прогнозує ділову надійність потенційних клієнтів, їх фінансову і матеріальну забезпеченість
    - організовує і проводить попередні переговори з клієнтами, що зацікавилися пропозиціями (що прийняли оферту, ін.), уточнює потреби кожного конкретного клієнта і підготовляє пропозицію, адресована визначеному клієнту
    - забезпечує дотримання персоналом протоколу й етикету при спілкуванні з клієнтами
    - зустрічається з клієнтами, переконує клієнтів у вигідності пропозиції, пропонує на обговорення й узгодження проекти договорів, бере участь у роботі над узгодженням розбіжностей, укладає договори від імені організації
    - пропонує клієнтам шляхи рішення непогоджених при переговорах питань
    - підтримує постійний контакт з ключовими клієнтами, організує роботу з ними по устояним діловим схемам
    - розробляє схеми взаємин з найбільш вигідними і перспективними клієнтами (пропозиції особливих умов договорів, систем знижок і індивідуального обслуговування, прискорених термінів і особливих умов виконання договірних зобов'язань, ін.)
    - розробляє і дає клієнтам рекомендації і консультації з найбільш ефективного використання устояних ділових зв'язків; забезпечує можливість відвідування клієнтами виставок, ярмарків, презентацій нових продуктів (послуг)
    - вивчає й аналізує політику конкурентів у взаєминах із клієнтами.
Повернутися назад