Юридичні консультації

Prev Next
 

Менеджер по готельній справі

316.jpg
Історія професії
Безсумнівно, подорожі є характерною ознакою XX століття, однак ще з часів античності подорожі відбувалися заради торгівлі, завоювань і релігійних цілей. Так, що процвітаючі римляни (близько 200 років до н.е.) віддавали перевагу Єгиптові і Греції як морським курортам і місцям поклоніння.
В часи Середньовіччя відбувалися в основному релігійні подорожі (мусульман - у Мекку, християн - у Єрусалим і т.д.). Щоб розмістити всіх прочан, стали виникати странноприймальні будинки як різновид готелю, що утворювалися релігійними орденами. Тому можна сказати, що церква створила першу готельну мережу (систему).
Хрестові походи, що почалися в 1095 р. і тривали наступних 200 років, також привели до масових рухів людей, результатом яких стала Велика соціальна революція і відродження торгівлі. Побічно ці зміни також уплинули на готельну справу, тому утримання готелів стало солідним бізнесом і "союз хазяїнів готелів" процвітав.
Гостинність - область готельного бізнесу, пов'язаного з реєстрацією гостей, керуванням їхнім прибуттям і від'їздом, наданням різноманітних послуг проживаючим у готелі. У 1829 році в Бостоні відкрився "Тремонт-Хаус". Це був перший готель, цілком оформлений як готель, включаючи посильного, ключі від кімнат для гостей, і де в кожному номері були ванна і туалет.
Наприкінці XIX століття стали формуватися готельні мережі. У Європі утримання розкішних готелів асоціюється з Цезарем Ритсом, що з 1870 по 1907 рік сформував мережу готелів Ритса, більшість з який були ліцензовані для наступної роботи під ім'ям Рите.
"Статлер-отель" став першим американським готелем Ельворта Статлера. "Буффало статлер" забезпечував клієнтів "кімнатою і ванною за $ 1,5". Народилася нова сучасна готельна мережа.

У 30-і роки XX століття значними іменами в готельній справі стали Конрад Хілтон ("Хілтон-отель") і Ернест Ендерсон ("Шератон-отель").
Домінуючі види діяльності:
    - керівництво й організація взаємодії наступних підрозділів;
    - служба прийому і розміщення гостей (заселення і виписка клієнта);
    - відділ бронювання;
    - бізнес-центр (послуги секретарів, перекладачів, Internet);
    - швейцари і консьєржі (якщо готель високого рівня);
    - служба транспортних послуг;
    - комутатори;
    - установка цілей і визначення конкретних задач для кожного з підрозділів;
    - аналіз діяльності і прийняття рішень, необхідних для досягнення цілей;
    - підтримка постійної комунікації в колективі,
    - аналіз, оцінка й інтерпретація результатів роботи кожного співробітника.
Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
Здібності:
    - комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини і т.д.);
    - вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, виразно);
    - ораторські здібності (уміння грамотно виражати свої думки, уміння переконувати);
    - уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
    - здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін;
    - гарний розвиток мнемонічних здібностей (довгострокова і короткочасна пам'ять);
    - високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший, а також утримувати в центрі уваги одночасно кілька предметів чи робити одночасно кілька дій);
    - уміння слухати;
    - здатність керувати собою;
    - гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті;
    - розвиті організаторські здібності;
    - здатність впливати на навколишніх.
Особистісні якості, інтереси і схильності:
    - креативність;
    - енергійність;
    - терпимість, інтерес і повага до людей;
    - оригінальність, спритність, різнобічність;
    - артистизм;
    - спостережливість;
    - впевненість у собі, прийнятих рішеннях;
    - цілеспрямованість, наполегливість;
    - гнучкість (уміння гнучко і швидко реагувати на різні зміни в ситуаціях);
    - тактовність, вихованість;
    - наявність розвитої інтуїції.
Професію менеджера по готельній справі можна одержати у вищих навчальних закладах.
Повернутися назад