Друк |  Закрити вікно

Керівник редакційно-видавничого підрозділу

Керівник редакційно-видавничого підрозділу
Особа, яка здійснює організацію та координацію діяльності редакційно-видавничого підрозділу.
Посадові обов'язки:
    • керує редакційно-видавничою та виробничою діяльністю підрозділу;
    • організовує редагування та випуск літератури;
    • здійснює контроль за науковим і літературним змістом видань і якістю художнього та технічного оформлення;
    • аналізує стан попиту на випуск літератури з метою забезпечення її конкурентоспроможності на ринку, підвищення рентабельності та прибутковості видань;
    • складає проекти перспективних і річних планів видання літератури відповідно до тематичних напрямків роботи підприємства;
    • керує розробкою планів редакційно-підготовчих робіт, виробничо-фінансових планів, графіків редакційних і виробничих процесів видання;
    • контролює термін виготовлення тиражу видання;

    • організовує оформлення видавничих договорів з авторами й особами, які залучаються до виконання робіт з видання літератури;
    • контролює правильність підготовки документів щодо розрахунків оплати;
    • затверджує номінали й тиражі видань;
    • готує документи для ліцензування видавничої діяльності;
    • організовує своєчасне матеріальне забезпечення виробничої діяльності підрозділу, роботу з рекламування й реалізації, виконання укладених договорів;
    • аналізує фінансово - господарську діяльність підрозділу;
    • здійснює заходи щодо:
        - скорочення строків проходження рукописів,
        - заощадження витрат коштів на видання літератури,
        - поліпшення якості,
        - дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
    • надає пропозиції стосовно заохочення або накладення стягнень на підлеглих працівників, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.
Повинен знати:
    • законодавчі й нормативні правові акти;
    • керівні матеріали, які визначають головні напрямки відповідної галузі економіки, науки та техніки;
    • постанови, накази, розпорядження і нормативні матеріали щодо діяльності аналогічних підприємств, установ, організацій;
    • порядок підписання видавничих і трудових договорів;
    • економіку видавничої справи;
    • попит споживачів, стан і перспективи розвитку ринків збуту літератури;
    • діючі системи оплати праці працівників редакційно-видавничих підрозділів;
    • авторське право;
    • порядок розрахунків авторських гонорарів і оплати за роботи, виконані за договорами;
    • технологію поліграфічного виробництва;
    • порядок ліцензування видавничої діяльності;
    • організацію праці;
    • трудове законодавство;
    • правила й норми охорони праці.
Вимоги до кваліфікації:
Вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності, у тому числі на керівних посадах, не менше 5 років.
Друк |  Закрити вікно