Друк |  Закрити вікно

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку
Завдання та обов’язки
Забезпечує надійну та якісну роботу закріплених за ним технічних засобів поштового зв’язку. Здійснює обслуговування та ремонт засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Розробляє перспективні й річні плани, графіки технічного обслуговування і ремонту закріплених за ним засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку. Здійснює технічний огляд закріплених технічних засобів, аналізує дані щодо простоїв і пошкодження обладнання, розслідує причини їх виникнення, розробляє і впроваджує заходи для усунення цих причин.
Контролює своєчасне та якісне виконання планових і позапланових ремонтів закріплених за ним технічних засобів. Перевіряє дотримання працівниками правил технічної експлуатації засобів механізації та автоматизації, правильне складання технічних паспортів і своєчасне внесення змін у ці паспорти. Провадить інструктаж та навчання технічного персоналу. Контролює стан вимірювальної техніки. Бере участь у прийманні до експлуатації нових і після капітального ремонту засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку. Освоює нову техніку і впроваджує передові методи праці. Виконує дослідні роботи з механізації та автоматизації виробничих процесів, механізації ручних робіт з обробки потоків обміну, нутрішньовиробничого транспортування і контейнерного перевезення пошти.
Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій, дає висновки про доцільність їх використання, надає раціоналізаторам практичну допомогу й організовує впровадження ухвалених пропозицій. Виконує техніко-економічні розрахунки для обгрунтованого впровадження нових засобів механізації та автоматизації. Розробляє необхідну технічну документацію для виконання робіт, пов’язаних із виготовленням, ремонтом, модернізацією, монтажем і експлуатацією нових засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку. Здійснює технічний нагляд за монтажем і налагодженням засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку. Бере участь у розгляді технічних проектів і складанні технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих підрозділів філіалу.
Здійснює контроль за веденням виробничої документації. Забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних. Складає заявки на експлуатаційно-технічні матеріали, запасні частини, інструменти тощо. Здійснює контроль за витратами матеріалів. Бере участь у розгляданні причин виробничого травматизму, розробляє і впроваджує заходи щодо їхнього запобігання. Провадить інструктаж і надає допомогу працівникам в освоєнні нової техніки, організовує роботу з підвищення технічних знань.
Повинен знати
Постанови, розпорядження, накази органів управління;
методичні, нормативні та інші керівні документи з питань механізації та автоматизації виробничих процесів поштового зв’язку;
перспективи технічного розвитку філіалу, його виробничу і організаційну структуру;
правила технічної експлуатації засобів автоматизації і механізації поштового зв’язку;
порядок і методи проведення ремонтних робіт;
конструктивні особливості, схеми і креслення засобів автоматизації і механізації;
порядок ведення виробничої документації;
методи пошуку пошкоджень;
принцип дії вимірювальних приладів, порядок їх періодичної повірки та ремонту;
правила приймання до експлуатації технічних засобів після капітального ремонту та монтажу;
порядок складання заявок на обладнання, матеріали, запасні частини тощо;
прогресивний вітчизняний і світовий досвід з питань автоматизації і механізації виробничих процесів поштового зв’язку;
основи економіки, наукової організації праці, виробництва та управління;
основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку I категорії не менше 2 років.

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку I категорії:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра без вимог до стажу роботи; спеціаліста - стаж роботи за професією інженера засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку II категорії не менше 2 років.

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку II категорії:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку не менше 1 року.

Інженер засобів механізації та автоматизації поштового зв’язку:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Друк |  Закрити вікно