Юридичні консультації

Prev Next
 

ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

125.jpg
Працівник, який розробляє заходи щодо організації праці усіх категорій працівників організації, метою яких є подальше підвищення якості та продуктивності праці, ефективності виробництва.
Обов'язки:
 • участь у складанні проектів планів і програм з організації праці підприємства,
 • вивчення на робочих місцях наявних трудових процесів, організаційно-технічних умов виробництва, методів та прийомів праці,
 • робота з комплексного підвищення та удосконалення організації праці та її ефективності із застосуванням нормативних та методичних матеріалів, враховуючи конкретні виробничі умови,
 • участь у виявленні резервів підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалювання її організації,
 • необхідні розрахунки економічної ефективності заходів, які плануються,
 • аналіз ефективності заходів, передбачених у планах, і результатів їх впровадження,
 • виконання роботи, яка пов’язана із впровадженням розроблених пропозицій,
 • розробка для цехів підприємства завдань щодо введення організації праці та здійснення контролю їхнього виконання,
 • на основі галузевих і загальногалузевих рекомендацій розробка нормативних та методичних матеріалів із організації праці, враховуючи конкретні умови виробництва,
 • вивчення й узагальнення досвіду у сфері організації праці,
 • облік впроваджених заходів,
 • практична й методична допомога структурним підрозділам організації при реалізації та розробці планів і програм удосконалення організації праці.
Повинен знати:
 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці; структуру і штат підприємства, спеціалізацію і організацію виробництва;
 • перспективи розвитку галузі і підприємства; економіку, організацію праці, виробництва й управління;
 • основи технології виробництва; порядок розроблення програм і планів з удосконалення організації праці;
 • методи вивчення та проектування трудових процесів, використання робочого часу, визначення економічної ефективності заходів з удосконалення організації праці, оцінки рівня організації праці, виробництва та управління; порядок складання технічної документації й звітності із удосконалення організації праці;
 • засоби організаційної та обчислювальної техніки;
 • основи соціології, фізіології й психології праці, технічної естетики і ергономіки;
 • прогресивний вітчизняний та світовий досвід удосконалення організації праці;
 • основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер із організації та нормування праці:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці I категорії не менше 2 років.

Інженер із організації та нормування праці I категорії:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці II категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації та нормування праці II категорії:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці — не менше 1 року.

Інженер з організації та нормування праці:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Повернутися назад