Юридичні консультації

Prev Next
 

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

122.jpg
Завдання та обов'язки
Виконує роботу з проектування і впровадження автоматизованих систем керування виробництвом на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів обробки, передавання і відображення інформації, елементів теорії економічної кібернетики.
Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливість формалізації елементів діючої системи і доцільність їхнього переведення на автоматизований режим.
Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її окремих етапів і підсистем, у розробці технічних і робочих проектів.
Формулює постановку задач, виконує роботу з їхньої алгоритмізації, виявляє можливість типізації рішень окремих елементів системи, готує пропозиції щодо застосування у проектуванні АСКВ типових блоків і бере участь у їх створенні.
Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах системи автоматизованого керування виробництвом з метою використання прогресивного досвіду проектування і експлуатації АСКВ.
Бере участь у роботі з удосконалення документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і будови технічної і організаційної документації, яку використовують у системі автоматизованого керування виробництвом.
Розробляє технологічні схеми обробки інформації відповідно до встановлених задач АСКВ з урахуванням організаційного і технічного забезпечення усіх підсистем.
Готує проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації, пов'язаної із створенням і використанням фондів інформаційного використання АСКВ.
Бере участь у роботі з налагодження, дослідної експлуатації і поетапного введення у дію комплексу технічних засобів АСКВ. Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації. Вивчає причини відмов і порушень у системі, розробляє пропозиції щодо усунення і запобігання, з підвищення якості і надійності АСКВ.
Надає методичну допомогу підрозділам підприємства з підготовки даних для АСКВ, оформлення необхідних документів і розшифрування інформації, обробленої на засобах обчислювальної техніки.
Повинен знати:
    - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом;
    - перспективи розвитку виробництва;
    - організацію економічного планування та оперативного регулювання виробництва;
    - структуру підприємства, виробничі та функціональні відносини між його підрозділами;
    - завдання і склад АСКВ;
    - порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів;
    - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
    - економіко-математичні методи;
    - основи теорії економічної кібернетики;
    - послідовність постановки задач, їхня алгоритмізація;
    - методи визначення економічної ефективності впровадження АСКВ;
    - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
    - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
    - основи економіки, організації праці, виробництва;
    - основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом I категорії - не менше 2-х років.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом I категорії:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом II категорії - не менше 2-х років.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом II категорії:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом - не менше 1-го року.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом:
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Повернутися назад