Друк |  Закрити вікно

Інженер КВПіА

Інженер КВПіА
Інженер КВПіА (контрольно-вимірювальних приладів і автоматики) контролює підрядників, які здійснюють монтаж систем автоматики, здійснює перевірку технічної документації на прилади й обладнання, приймання в експлуатацію та організацію подальшого обслуговування систем автоматики. А іноді - й навчання працівників роботі на обладнанні, правилам техніки безпеки. Окрім того, інженер займається модернізацією обладнання, адже він бачить недоліки й ускладнення в роботі лінії, і повинен уміти пришвидшити процесс виробництва.
Специфіка професії
Робочим місцем слюсаря КВПіА є майстерня КВП, центральний і місцевий щити, дільниці технологічного цеху у місцях розташування вимірювальних і передавальних перетворювачів, передавальні пристрої по цеху й міжкорпусні передавальні пристрої. Такий фахівець може працювати як у компанії із виробництва складних верстатів і комп'ютерів, так і на харчовому виробництві, тобто скрізь, де виробництво автоматизоване й поточне.
Найчастіше компанії хочуть бачити на цій посаді чоловіка з вищою технічною освітою й досвідом роботи за спеціальністю. Стати інженером КВПіА одразу після вузу досить складно, бажано, щоб претендент на цю посаду вже працював слюсарем, налагоджувальником або інженером. Або хоча б проходив практику по цих напрямках.
Молоді фахівці - випускники технічних вузів, що претендують на посаду інженера КВПіА, по-перше, повинні мати хорошу теоретичну підготовку з електротехніки, електроніки, пневматики, гідравліки й автоматики. Також необхідно знати принципи й методи технологічних вимірювань, вимоги нормативно-технічної документації. Ще однією обов'язковою вимогою є наявність допуску з електробезпеки не нижче III групи.
Серйозне навантаження на очі та хребет. Затребуваність на ринку праці середня. Зарплата - середня.
Необхідні риси
Професійні: вміння здійснюввати монтаж і налагодження схем автоматики, систем зв'язку, ремонт та обслуговування систем автоматики і електроприводів, складати технічну документацію. Впевнене володіння ПК, MS Office, графічними пакетами (Corel Draw, Adobe Photoshop та ін.), спеціалізованими програмами системи SCADA (GENIE, Master SCADA).
Особистісні: уважність, акуратність, комунікабельність, технічний склад розуму.
Обов'язки
Здійснення робіт з впровадження засобів і систем автоматизації, розробка схем контролю, регулювання та управління технологічними процесами, проведення дослідних робіт з автоматизації технологічних процесів, складання перспективних планів з автоматизації технологічних процесів, підготовка вихідних даних до технічного завдання на створення та модернізацію систем автоматизації технологічних процесів і техніко-економічне обгрунтування розроблюваних систем.
Своєчасно і якісно виконувати усі види робіт, передбачені ЄТКС (Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій), відповідно до присвоєної кваліфікації та з дотриманням правил і норм безпечного їхнього проведення, забезпечуючи безаварійну роботу засобів вимірювання.
Виконувати роботи з технічного обслуговування засобів вимірювань, з поточного ремонту схем сигналізації й блокувань.
Виконувати накази й розпорядження по підприємству, розпорядження й вказівки начальника цеху, майстра КВПіА (МВД - майстер виробничої дільниці), що стосуються виробничої діяльності.
Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися трудової й виробничої дисципліни.
Ощадливо споживати електроенергію, запасні частини, матеріали й забезпечувати схоронність довірених матеріальних цінностей.
Утримувати у чистоті й порядку робоче місце, закріплене устаткування й територію.
Виконувати обов'язки робітника за загальнодіючим Положенням про систему керування промисловою безпекою й охороною праці на підприємстві.
Постійно перебувати на робочому місці у спецодязі й спецвзутті, маючи при собі необхідні засоби захисту у справному стані й уміти ними користуватися.
Виконувати лише ту роботу, яка йому доручена з дотриманням вимог правил й інструкцій з безпечного їхнього виконання.
Вчасно доповідати майстрові КВПіА про виконання виданого завдання або причини його невиконання, про всі виникаючі неполадки та вжиті заходи з їхнього усунення.
Про результати виконаних робіт вносити записи в оперативний журнал, паспорти на засоби вимірювань, графіки перевірок і калібрувань засобів вимірювань, плани-графіки-звіти працездатності схем сигналізації й блокувань.
Друк |  Закрити вікно