Юридичні консультації

Prev Next
 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

121.jpg
Проаналізувавши різні визначення, можна сказати, що інвестиційний консультант - це людина, яка професійно консультує фізичних і юридичних осіб з питань інвестування та методів керування активами. Інвестиційний консультант відповідає за розробку інвестиційної політики, якою потім люди, які його найняли, і керуються.
Отже, до обов'язків даного фахівця в першу чергу входить аналіз фінансових активів з метою визначення їхніх інвестиційних характеристик і видача рекомендацій в сфері керування інвестиціями, керування портфелем цінних паперів, фінансового менеджменту і т. п. Кінцевим споживачем результатів професійної діяльності інвестиційного консультанта є потенційний інвестор, який оперує на фінансових ринках, - фізична або юридична особа.
Із усього вищесказаного випливає, що дана професія дуже тісно переплетена з професіями фінансового аналітика й інвестиційного аналітика. Однак, ці фахівці цілком можуть і не бути консультантами, а от консультант - просто зобов'язаний бути аналітиком. Але, крім цих, у нього є ще маса інших обов'язків, на яких ми й хочемо зупинитися докладніше.
Яке ж основне завдання інвестиційного консультанта?
У першу чергу варто підкреслити, що інвестиційний консультант завжди перебуває на боці інвестора - приватної особи або організації - і керується його інтересами. З врахуванням загальної фінансової ситуації клієнта і його інвестиційних завдань він допомагає сформувати комплексну програму інвестування, яка включає різні напрямки. Вирішення даних питань припускає розгляд можливостей вкладення грошей у такі фінансові інститути, як:
    • Страхування
    • Інвестиційні фонди
    • Цінні папери
    • Банківські продукти
    • Пенсійні нагромадження
Але інвестиційні консультанти не тільки створюють індивідуальний інвестиційний план і розробляють стратегію інвестування, але й допомагають втілити все це в життя. Тобто, професійний консультант сприяє ефективній реалізації цієї програми.
У випадку, якщо інвестиційного консультанта наймає не фізична особа, а підприємство, до його обов'язків може також входити наступне:
    • Розрахунок економічного ефекту від певного проекту.
    • Порівняльний аналіз можливих альтернатив реалізації проекту.
    • Консультації з приводу поточної ситуації на фінансовому ринку та можливих умов потенційних інвесторів, а також перелік тих потенційних інвесторів і кредиторів, які можуть бути зацікавлені в співробітництві підприємством.
    • Розробка оптимальних варіантів фінансування проекту з розрахунком грошових потоків по проекту, графіка його фінансування партнерами, розрахунків по кредитах і позиках.
    • Розробка пропозицій з оптимізації фінансової частини проекту з огляду на зниження податкового тягаря, скорочення процентних та інших витрат.
    • Підготовка необхідної документації для презентації проекту перед потенційними інвесторами та кредиторами (бізнес-план, інвестиційний меморандум, техніко-економічне обґрунтування).
    • Участь у переговорах з потенційними інвесторами, кредиторами або покупцями бізнесу.
    • Супровід інвестиційного проекту весь період його реалізації та здійснення поточної роботи щодо залучення фінансування й оптимізації фінансової частини проекту.
Із усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що підприємство у зв'язку з великими обсягами й розмаїттям завдань, швидше за все, звернеться до консалтингової фірми. А от приватній особі, звичайно ж, зручніше та комфортніше буде працювати з незалежним консультантом.
Які ж особисті та професійні якості необхідні, щоб успішно працювати інвестиційним консультантом?
У першу чергу всі ті, які необхідні фінансовому або інвестиційному аналітикові. Але існують особливі якості, властиві саме консультантам. У першу чергу це вміння встановити особистий контакт і досягти взаєморозуміння з клієнтом. Взагалі, для даного фахівця дуже важливим є вміння чітко та ясно викладати свої думки, говорити просто про складне. Успіх роботи даного фахівця прямо залежить від того, наскільки він зможе зрозуміти потреби клієнта та завоювати його симпатію. Отже, необхідні досить глибокі знання психології та соціології, а також інтерес до роботи з людьми.
Насамкінець хочеться сказати, що, хоча таких фахівців в Україні одиниці, попит на їхні послуги зростає з кожним роком.
Чим же це викликане? По-перше, вони можуть подивитися на ситуацію ніби "з боку", об'єктивно. По-друге, вони володіють системністю підходу та професійним досвідом. По-третє, вони мають більший запас заздалегідь зібраної та проаналізованої інформації. По-четверте, вони - особи, не зацікавлені в тому, щоб був прийнятий який-небудь конкретний план дій. А найголовніше: у людей з'являються гроші, і люди хочуть ними грамотно розпорядитися!
Повернутися назад