Юридичні консультації

Prev Next
 

Головний тютюнник

202.jpg
Завдання та обов’язки.
Ферментаційне виробництво. Організовує роботу із забезпечення виробництва тютюновою сировиною. Контролює правильність приймання тютюну на заготівельних пунктах, його сортування, відповідність тютюнової сировини чинним стандартам. Забезпечує своєчасне приймання тютюну від заготівельних пунктів. Керує технологічним процесом підготовки тютюнової сировини до переробки: ферментацією тютюну, післяферментаційним обробленням, старінням. Контролює якість, типи, сортність тютюнової сировини, яка надходить із заготівельних пунктів та є на складах, усі якісні показники в процесі підготовки та переробки тютюну. Забезпечує своєчасне сортування, якісне оброблення тютюну після ферментації та пресування. Контролює якість пакування, маркування продукції відповідно до чинних стандартів, порядок транспортування тютюнової сировини. Здійснює оперативне керування виконанням виробничої програми. Організовує розроблення та впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів та режимів підготовки тютюнової сировини, прогресивного технологічного устаткування. Бере участь у розгляді питань реконструкції та технологічного переоснащення підприємства.
Тютюнове виробництво. Забезпечує своєчасне постачання виробництва тютюновою сировиною відповідної якості та кількості для виконання виробничої програми. Розробляє річні плани постачання тютюнової сировини по ботанічних сортах відповідно до затверджених норм витрат і виробничих планів. Контролює виконання планів постачання тютюнової сировини. Вживає необхідних заходів у разі виявлення нестачі, пошкоджень сировини або невідповідності вимогам стандартів.
Керує роботою з приймання, зберігання, відпуску й обліку тютюну. Забезпечує розподілення й облік тютюнової сировини за сортами та роками заготівлі на складах підприємства. Забезпечує необхідні умови зберігання тютюнової сировини на складах відповідно до інструкції з організації первинного обліку і зберігання тютюнової сировини.
Проводить економічний аналіз діяльності складського господарства, розробляє та впроваджує заходи щодо зниження витрат, пов’язаних з прийманням, зберіганням, обліком тютюну, використанням транспорту під час завантаження та розвантаження. Організовує роботу транспорту для своєчасного забезпечення виробництва тютюновою сировиною в асортименті та кількості, необхідній для безперервної роботи підприємства. Складає звіти з питань постачання та використання тютюнової сировини. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва тютюну.
Повинен знати:
    - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва;
    - технологію ферментації тютюну, післяферментаційного оброблення та старіння;
    - технологію тютюнового виробництва; організацію технологічної підготовки виробництва;
    - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування;
технічні вимоги до тютюнової сировини, матеріалів та готової продукції; нормативні акти з приймання, зберігання та обліку тютюнової сировини, норми витрат;
    - правила та інструкції з організації вантажно-розвантажувальних робіт, використання автомобільного і залізничного транспорту;
    - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
    - вітчизняні та світові досягнення науки і техніки в тютюновій галузі;
    - економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство про працю; правила і норми охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
Повернутися назад