Юридичні консультації

Prev Next
 

Головний парфумер

201.jpg
Завдання та обов’язки
Забезпечує впровадження на підприємстві найбільш прогресивних технологій технічно доцільних та економічно вигідних технологічних процесів виробництва парфумів.
Сприяє впровадженню нових прогресивних методів і систем управління якістю, які забезпечують виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції за умови зниження її собівартості. Працює над підвищенням професійного рівня, бере участь у підготовці сертифікації продукції і системи якості. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології виробництва парфумів. Контролює додержання технологічної дисципліни у цехах та правильної та раціональної експлуатації технологічного устаткування. Здійснює контроль за дотриманням рецептур і технологічних режимів виробництва композицій, настоїв, розчинів, духів, одеколонів і віддушок для косметичних виробів і туалетного мила. Забезпечує своєчасне та якісне проведення органолептичного контролю якості натуральних ефірних масел, синтетичних духмяних речовин; композицій-баз, які надходять на фабрику, здійснює органолептичну перевірку якості продукції усього асортименту виробів. Керує розробкою рецептури на нові парфумерні вироби, парфумерні композиції, композиції-бази, віддушки для косметичних виробів та туалетного мила. Проводить роботу з впровадження нових вітчизняних ароматизуючих речовин для заміни дефіцитних та закордонних. Раціонально використовує ароматизуючі речовини впродовдж складання нових рецептур на парфумерно-косметичні вироби з урахуванням якісних та економічних показників.
Організовує проведення дегустацій вітчизняних та закордонних зразків натуральних і синтетичних духмяних речовин з метою визначення можливості створення на їхній основі нових оригінальних рецептур парфумерних тенденцій та напрямків запахів, бере участь у виробничих і центральних дегустаційних нарадах. Організовує проведення дослідних робіт, спрямованих на покращення якості, збільшення стійкості і гарантійних термінів зберігання парфумерних рідин, удосконалення технологічних режимів виробництва парфумерних виробів. Вивчає та використовує прогресивний досвід і досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі парфумерно-косметичного виробництва, науково-дослідні роботи інститутів і технічну літературу зарубіжних країн. Організовує затвердження, реєстрацію і погодження нових рецептур та розробленої нормативно-технічної документації Міністерства охорони здоров’я України. Бере участь в організації виробництва дослідних партій продукції та впровадженні нових видів парфумерних виробів у виробництво.
Бере участь у роботі тематичних виставок, ярмарків, міжнародних конгресів, симпозіумів, у зустрічах із зарубіжними фахівцями, у складанні технологічних регламентів, роботі з виявлення причин браку духмяної сировини та парфумерних виробів, у розробленні заходів з метою запобігання і усунення причин недоліків. Керує на підприємстві підготовкою молодих спеціалістів для парфумерного виробництва. Складає квартальні плани та подальші звіти про виконану роботу. Дотримується у роботі з реагентами правил і норм охорони праці та забезпечує необхідні умови прані, бере участь у розслідуванні нещасних випадків у підвідомчому підрозділі. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на усіх стадіях виробництва парфумів.
Повинен знати:
    - постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва;
    - основи управління; теоретичні основи технології виробництва парфумів;
    - основне технологічне устаткування і принципи його роботи;
    - перспективи технічного розвитку підприємства;
    - технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, аналогічних тим, що проектуються;
    - типові технологічні процеси і режими виробництва;
    - технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;
    - стандарти і технічні умови;
    - нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку і способи його запобігання;
    - основи винахідництва; керівні матеріали з розроблення та оформлення нормативної документації;
    - досвід прогресивних вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва парфумів.
Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи у виробництві парфумів на посадах керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2-х років, спеціаліста - не менше 3-х років.
Повернутися назад