Друк |  Закрити вікно

ГЕНЕТИК

ГЕНЕТИК
Генетика - наука про закони спадковості і мінливості організму. Її найважливішими галузями є генетика тварин і генетика людини (в рамках останньої виділяється медична генетика). Використання як об'єкта дослідження мікроорганізмів і вірусів дає змогу виділити також генетику мікроорганізмів. Проникнення в генетику хімічних, фізичних і математичних методів спричинило виникнення і бурхливий розвиток молекулярної генетики, а відкриття мутагенної (змінюючої спадковість) дії рентгенових променів породило радіаційну генетику.
У генетичних експериментах використовуються спеціально створювані лінії тварин і рослин (мух-дрозофіл, мишей, пацюків, кукурудзи, арабідопсиса тощо), штами мікроорганізмів і вірусів, соматичних кліток. У генетичній лабораторії широко застосовуються біохімічні і цитохімічні методи, оптична й електронна мікроскопія, спектроскопія, радіографія, рентгеноструктурний аналіз, методи локального ураження клітинних органел. Аналіз і планування експериментів спираються на генетико-математичні методи.
Генетика є теоретичною основою селекційно-племінної роботи, у тому числі схрещування і гібридизації. Велику роль відіграє вона у попередженні і лікуванні спадкоємних хвороб, розумінні співвідношення ролі зовнішніх і внутрішніх факторів у розвитку організмів. Генетика, крім того, сприяє пізнаванню картини еволюції і єдності матеріального світу, розумінню взаємозв'язку фізико-хімічних і біологічних форм організації матерії. Генетики, таким чином, можуть працювати у всіляких підрозділах біологічних, медичних і сільськогосподарських науково-дослідних установ, медичній клініці і консультаціях, дослідних сільськогосподарських станціях і дільницях, підприємствах-виробниках антибіотиків, вітамінів та інші біологічних, активних речовин тощо.
Особливості професії:
Вивчення спадковості, мінливості усього живого, дослідження закономірностей передачі генетичної інформації, розкриття закономірностей мутаційних процесів.
Основні завдання професії:
    - вибір предметної сфери вивчення організму;
    - постановка цілей і завдань дослідження;
    - висування гіпотез;
    - проведення теоретичних і емпіричних досліджень;
    - одержання висновків дослідження, підтвердження або спростування висунутих гіпотез.
Повинен знати:
Методи біохімічної і молекулярної генетики, хімію, біохімію, біологію, методи генної інженерії, конструкцію і принцип дії використовуваної апаратури.
Професійно важливі риси:
    - концентрація і стійкість уваги;
    - аналітичні здібності;
    - схильність до кропіткої роботи;
    - здатність сприймати велику кількість інформації;
    - увага до деталей;
    - уміння помічати незначні (малопомітні) зміни в досліджуваному об'єкті, у показаннях приладів.
Кваліфікаційні вимоги:
Генетику викладають у всіх університетах, медичних і сільськогосподарських вузах країни, біологічний факультет університету.
Медичні протипоказання:
    - нервові і психічні захворювання;
    - захворювання серця або порушення артеріального тиску;
    - розлади слуху і мови;
    - хронічні інфекційні захворювання.
Друк |  Закрити вікно