Друк |  Закрити вікно

Фахiвець з пенсiй та грошової допомоги

Фахiвець з пенсiй та грошової допомоги
Завдання та обов’язки
Здійснює контроль за правильністю застосування законодавства щодо призначення пенсій та грошової допомоги у підвідомчих установах.
Здійснює перевірку роботи підвідомчих установ, надає їм організаційно-методичну допомогу.
Бере участь у реалізації державних програм з питань призначення пенсій та допомоги.
Iнформує підвідомчі установи про зміни, що відбуваються на загальнодержавному рівні у правилах та процедурах, що стосуються призначення пенсій та грошової допомоги.
Готує матеріали для інформування населення щодо змін у пенсійному законодавстві. Здійснює збір, оцінку, аналіз, обробку, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про стан справ щодо призначення пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва.
Розглядає матеріали, що надходять до управління від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги. Готує у встановленому порядку проекти пропозицій, висновків, відповідей.
Систематизує законодавчі та нормативні акти відповідно до прийнятої системи кодифікації. Проводить роз’яснювальну роботу серед працівників підвідомчих установ з питань правильного застосування нормативних та законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги.
Здійснює перевірку призначення пенсій та грошової допомоги за фактами порушень і готує проекти висновків для вжиття відповідних заходів.
Бере участь у розгляді проектів законів України, інших нормативно-правових та нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує відповідні зауваження і пропозиції. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен знати
Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги I категорії - не менше 3 років.
Фахівець з пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги II категорії - не менше 2 років.
Фахівець з пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги - не менше 2 років.
Фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Друк |  Закрити вікно