Юридичні консультації

Prev Next
 

Фахівець з автотехнічної експертизи

449.jpg
Завдання та обов'язки
Здійснює автотехнічну експертизу, враховуючи обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), дорожню ситуацію і дії учасників руху, а також обставини, що спричинили виникнення ДТП. У процесі виконання експертизи обстежує технічний стан автотранспортних засобів з метою встановлення фактичних змін (ушкоджень) окремих деталей, складових одиниць, агрегатів, систем і додаткового обладнання та причин, які їх викликали (ДТП або сторонні зовнішні впливи). Визначає складність і характер змін (ушкоджень) автотранспортних засобів, що виникли в результаті дії на них різних факторів, а також технологію і методи ремонтно-відновлювальних робіт. Обґрунтовує необхідність застосування спеціального контрольно-діагностичного та ремонтного обладнання, що потрібні для оцінки та відновлення пошкоджених автотранспортних засобів, відповідно до технічних вимог і вимог державних і міжнародних стандартів, а також нормативних документів заводів - виробників автотранспортних засобів, що діють на момент виконання експертизи.
Встановлює причини і час виникнення пошкоджень і технічних несправностей автотранспортних засобів. Аналізує можливості виявлення технічної несправності до моменту настання ДТП, причинний зв'язок між виявленою несправністю (пошкодженням) автомобільного транспортного засобу і ДТП, а також можливості запобігання ДТП (наїзду, зіткнення, перекидання, загоряння і т.п.) при визначеному технічному стані автомобільного транспортного засобу в момент події і обставинами, пов'язаними з технічним станом автомобільного транспортного засобу, що спричинили чи могли спричинити виникнення ДТП.
Досліджує обставини, що характеризують механізм ДТП або окремих її елементів (фаз), з метою визначення швидкості та напрямку руху автомобільного транспортного засобу, гальмового шляху, напрямку дії сил між автотранспортними засобами, що зіткнулися, їхнє взаємне положення в різні моменти ДТП.
Встановлює час подолання автомобільними транспортними засобами визначених ділянок шляху, момент виникнення небезпеки для руху, що потребує екстрених заходів із запобігання події.
На основі використання технічних даних і врахування об'єктивних закономірностей виконує дослідження обставин на місці ДТП для визначення параметрів і коефіцієнтів, що характеризують рух автотранспортних засобів та інших об'єктів (коефіцієнти зчеплення, опору тощо), умов видимості з місця водія в момент ДТП (за даними про дорожні обставини і результати проведеного огляду), обставин, що відносяться до дорожніх перед ДТП, що спричинили або могли спричинити її виникнення.
Забезпечує наукову обґрунтованість і доказовість виконаної автотехнічної експертизи, а також вирішення інших питань, пов'язаних з безпекою руху й експлуатацією автотранспортних засобів. Виконує дослідження і дає рекомендації з обґрунтованості позовних вимог, правильності розрахунків вартості ремонту автотранспортних засобів, визначення розміру майнового збитку, заподіяного внаслідок ДТП.
Аналізує інформацію про об'єкт автотехнічної експертизи для здійснення правової експертизи. Обґрунтовує форми і методи автотехнічної експертизи. Відповідно до встановленого порядку оформлює угоди із замовниками, контролює їхнє виконання. Консультує замовників за діючими правилами і вимогами нормативних правових актів, якими необхідно керуватися при оформленні документів, що стосуються виконання автотехнічної експертизи. Забезпечує дотримання законів та інших нормативно-правових актів, а також правильність оформлення документів,необхідних при виконанні автотехнічної експертизи, складає експертний висновок, акти і встановлену звітність про виконану роботу.
Дотримується вимог із забезпечення конфіденційності інформації, що використовується в процесі експертизи.
Повинен знати:
    - положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються питань здійснення автотехнічної експертизи;
    - форми і методи її виконання;
    - організацію робіт із встановлення вартості об'єктів автотехнічної експертизи;
    - порядок оформлення угод купівлі-продажу об'єктів автотехнічної експертизи і реєстрації переуступки прав власності;
    - конструкцію складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів, принципи їх роботи, можливі ушкодження і причини їхнього виникнення;
    - особливості конструкцій сучасних закордонних автотранспортних засобів та їхнього додаткового обладнання;
    - правила дорожнього руху;
    - методи виконання розрахунків, пов'язаних з моделюванням дорожніх ситуацій, установленням довжини гальмового і зупинного шляхів;
    - форми і методи оцінки автотранспортних засобів.
Кваліфікаційні вимоги
Фахівець з автотехнічної експертизи I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи II категорії: для магістра - не менше 1-го року, для спеціаліста - не менше 2-х років.
Фахівець з автотехнічної експертизи II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи - не менше 1-го року.
Фахівець з автотехнічної експертизи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Без вимог до стажу роботи.
Повернутися назад