Юридичні консультації

Prev Next
 

Дозиметрист

229.jpg
2-й розряд
Завдання та обов’язки.
Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання забруднень альфа-, бета- і гамма-активними речовинами різних поверхонь, спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, устаткування, транспортних засобів тощо. Визначає дози і потужності іонізуючих випромінювань за допомогою відповідних дозиметричних і радіометричних приладів. Відбирає проби зовнішнього середовища, здійснює індивідуальний дозиметричний контроль. Веде відповідну первинну документацію.
Повинен знати:
    - основні властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації;
    - біологічний вплив іонізуючих випромінювань;
    - принцип дії застосовуваних дозиметричних і радіометричних приладів, санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань, прийоми радіометричних і дозиметричних вимірювань і відбирання проб зовнішнього середовища.
Кваліфікаційні вимоги.
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
3-й розряд
Завдання та обов’язки.
Визначає чутливість дозиметричних і радіометричних приладів за допомогою контрольних джерел. Контролює стан радіаційної безпеки на робочих місцях. Проводить первинне опрацювання результатів дозиметричних і радіометричних вимірювань і індивідуального дозиметричного контролю.
Повинен знати:
    - елементарні відомості про будову атома, про радіоактивність, основні властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації, способи і засоби захисту від уражаючої дії іонізуючих випромінювань, будову дозиметричних і радіометричних приладів середньої складності і методи контролю їх чутливості;
    - методи дозиметричних і радіометричних вимірювань середньої складності; способи відбирання, приготування і вимірювання проб зовнішнього середовища;
    - методику проведення радіометричної зйомки території.
Кваліфікаційні вимоги.
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 2 розряду — не менше 1 року.
4-й розряд
Завдання та обов’язки.
Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання з окремих видів випромінювання за допомогою різної апаратури. Здійснює дозиметричний контроль під час проведення найбільш відповідальних робіт. Контролює додержання захисту робочих місць від іонізуючого випромінювання. Проводить радіометричну зйомку території та автогаммазйомку доріг. Обробляє результати дозиметричних і радіометричних вимірювань і індивідуального дозиметричного контролю. Оформляє графіки, діаграми, карти, таблиці.
Повинен знати:
    - основні знання ядерної фізики;
    - основні закони радіоактивності;
    - властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації;
    - будову складних дозиметричних і радіометричних приладів і методи контролю їх чутливості;
    - методи дозиметричних і радіометричних вимірювань;
    - способи відбирання проб, їх приготування і вимірювання.
Кваліфікаційні вимоги.
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 3 розряду — не менше 1 року.
5-й розряд
Завдання та обов’язки.
Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання різної складності з усіх видів іонізуючого випромінювання за допомогою різної апаратури. Здійснює роботи з вивчення і вимірювання ефективності біологічного захисту. Безпосередньо здійснює контроль за всіма найбільш радіаційно-небезпечними роботами. Контролює роботу дозиметричної і радіометричної апаратури та вибраковує її в процесі експлуатації. Робить первинну оцінку результатів вимірювання ефективності біологічного захисту. Виконує статистичне оброблення результатів дозиметричних і радіометричних вимірювань. Складає зведену документацію. Бере участь у складанні звітів з дозиметричного контролю. Бере участь в освоєнні нової техніки дозиметричного і радіометричного контролю.
Повинен знати:
    - основи ядерної фізики; закони радіоактивності;
    - властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації;
    - розрахунки захисту від іонізуючих випромінювань усіх видів;
    - будову особливо складних дозиметричних і радіометричних приладів будь-якої складності, методику їх градуювання, еталонування, контролю їх чутливості;
    - методи інтерпретації вимірювань.
Кваліфікаційні вимоги.
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 4 розряду — не менше 1 року.
Повернутися назад