Юридичні консультації

Prev Next
 

ДИСТРИБ'ЮТОР

228.jpg
Загальна характеристика професії
Особа, що здійснює прямий продаж. Зазвичай фірма реалізує товар через цілу мережу працівників (дистриб'юторів). Від англ. - distribute - розподіляти. Специфіка професії полягає у спілкуванні з клієнтами, і тому активні, комунікабельні люди завжди потрібні дистрибуційним компаніям, і тільки від їхніх навичок і вміння спілкуватися з клієнтами залежить ріст їхньої зарплати, яка може сягати до 5000 грн. та більше.
Сьогодні ми є свідками етапу, коли відомі та великі компанії починають створювати власні дистриб'юторські мережі. Практично усі гіганти індустрії вже розпочали створення власних мереж, а деякі вже створили. При цьому основною метою створення системи прямої дистрибуції, на думку тих, хто ініціює подібні проекти, є збільшення обсягів продажу в регіонах, доведення до досконалості системи обліку і контролю, економія невиробничих витрат. Крім того, плюсом прямої дистрибуції є те, що компанія може контролювати весь ланцюжок доставки. Не випадково навіть найбільші міжнародні компанії таким чи іншим чином співпрацюють з незалежними дистриб’юторами. І тому професія дистриб’ютора є на сьогодні дуже актуальною, з подальшим професійним та кар’єрним ростом – до керівника підрозділу або навіть директора власного філіалу.
Посадові обов’язки
Основний обов'язок дистриб'ютора – це залучення покупця і здійснення операції купівлі-продажу товару або послуги. Проводить аналіз локального ринку (купівельної спроможності населення у своєму регіоні, його соціального і вікового складу), займається мікро-маркетингом, працює з конкретними людьми: рекламує товар, використовуючи знання психології особистого продажу, веде матеріальну і фінансову звітність. Несе матеріальну відповідальність за товар, отриманий на реалізацію.
Професійно важливі риси
До дистриб'ютора, як правило, висувають такі кваліфікаційні вимоги: будь-яка вища освіта, бажано досвід роботи від одного року у сфері торгівлі, вік – від 20 до 30 років.
Дистриб'ютор повинен володіти такими рисами, як комунікабельність, цілеспрямованість, висока швидкість реакції, хороша пам'ять, мати аналітичні, організаторські здібності, навики спілкування з людьми.
Кваліфікаційні вимоги
Бажана освіта за спеціальністю «комерція».
Повернутися назад