Юридичні консультації

Prev Next
 

ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ

223.jpg
Спеціаліст з розробки маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих характеристик продукції, яку виробляють, і прогнозування споживчого попиту і ринкової кон'юнктури. Особа, яка керує проведенням досліджень основних чинників, що формують динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні види продукції, технічних та і інших споживчих характеристик конкуруючої продукції.
Директор з маркетингу повинен знати про продукт практично все, починаючи із стадії виробництва і завершуючи запуском цього продукту на ринок. Отже, він повинен володіти різними навиками: маркетолога, бренд-менеджера, менеджера з реклами тощо.
Завдання директора з маркетингу – спрямовувати підприємство у бік найбільш багатообіцяючих можливостей. Йому необхідно усвідомлювати поняття "прибуток" ширше, ніж це звучить у бухгалтерському трактуванні. Прибуток від продажу, грошовий потік, чиста поточна вартість, повернення інвестицій, оборотність активів та інші подібні показники можуть призвести до катастрофічних наслідків, якщо їх застосовувати з будь-якого приводу. Тому директорові з маркетингу необхідно глибоко зрозуміти значущість портфелів товарів і ринків і пов'язаної з ними політики.
Для директора з маркетингу все строго.
Він повинен мати: вищу професійну (економічну або інженерно-технічну) освіту; досвід роботи за фахом у сфері маркетингу не менше 5-ти років. Компетенції претендента вимірюються його досвідом роботи в середньому і крупному бізнесі. Про них можна судити після його галузевих успіхів і досягнень.
Він повинен знати
    • Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з організації маркетингу і оцінки фінансово-економічного стану і обсягу ринку.
    • Методи визначення платоспроможності попиту на продукцію, що випускається, і порядок розробки перспективних і поточних планів виробництва і збуту продукції.
    • Основні технологічні і конструктивні особливості, характеристики і споживчі властивості продукції, що виготовляється, її відмінність від вітчизняних і зарубіжних аналогів, переваги і недоліки.
    • Методи вивчення ринкової кон'юнктури і розробки прогнозів потреби у продукції, що випускається.
    • Економіку виробництва.
    • Організацію рекламної справи.
    • Методи вивчення мотивації відношення споживачів до продукції, що випускається.
    • Умови поставки, зберігання і транспортування продукції.
    • Способи і методи роботи з дилерами, засобами масової інформації.
    • Організацію ремонтного обслуговування.
    • Порядок розгляду та підготовки відповідей на претензії та рекламну документацію.
    • Стандарти і технічні умови на продукцію підприємства.
    • Основи технології, організації виробництва, праці та управління.
    • Організацію обліку та складання звітності про виконання планів збуту і реалізації продукції.
    • Основи трудового законодавства.
    • Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Основні компетенції і посадові обов’язки директора з маркетингу
    • Здійснювати розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей продукції, прогнозування споживчого попиту на продукцію підприємства, технічних та інших споживчих характеристик конкуруючої продукції.
    • Забезпечувати участь відділу в складанні перспективних і поточних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні нових ринків збуту і нових споживачів продукції.
    • Координувати діяльність усіх функціональних підрозділів зі збору і аналізу комерційно-економічної інформації, створенню банку даних з маркетингу продукції підприємства (заявки на постачання, договори на виробництво, наявність запасів, ємкість ринку тощо).
    • Організовувати вивчення думок споживачів про продукцію підприємства, їх впливу на збут продукції і підготовку пропозицій з підвищення її конкурентоспроможності і якості.
    • Здійснювати контроль за своєчасним усуненням недоліків, вказаних в рекламаціях, що поступають від споживачів, і претензіях, мотивацією певного відношення споживачів до продукції підприємства.
    • Організовувати розробку стратегії проведення рекламних заходів в засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті, участь в галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах для інформування потенційних показників і розширення ринків збуту.
    • Готувати пропозиції з формування фірмового стилю підприємства і фірмового оформлення рекламної продукції.
    • Здійснювати методичне керівництво дилерською службою та її забезпечення всією необхідною технічною і рекламною документацією.     • Брати участь спільно з іншими відділами в розробці пропозицій і рекомендацій щодо зміни технічних, економічних та інших характеристик продукції з метою покращення її споживчих якостей і стимулювання збуту.
    • Забезпечувати керівництво роботою сервісних центрів з гарантійного обслуговування і ремонту продукції підприємства, готувати пропозиції з технічно обґрунтованого планування і виробництва запасних частин (за кількістю і номенклатурою).
    • Здійснювати нагляд за правильністю зберігання, транспортування і використання продукції.
    • Керувати працівниками відділу.
А також (додаткові навики, необхідні директору з маркетингу):
Керівнику з маркетингу необхідно ширше розуміти, що таке "прибуток". Прибуток від продажу, грошовий потік, чиста поточна вартість, повернення інвестицій, оборотність активів та інші подібні показники можуть призвести до катастрофічних наслідків, якщо їх застосовувати з будь-якого приводу. Тому директору з маркетингу необхідно глибоко зрозуміти значущість портфелю товарів і ринків і пов'язаної з ними політики.
Необхідні особисті якості (або хто може бути директором маркетингу):
Людина раціональна і прагматична. Відповідальність і старанність – якості, які не потребують коментарів. І найважливіше для директора з маркетингу, також, як і для всіх директорів – це уміння чути співробітників, організувати командну роботу, де цілі корпорації і мета кожного задовольнялися б гармонійно.
Зазвичай маркетолог-початківець приходить в компанію на посаду асистента бренд-менеджера, згодом стає молодшим брендом-менеджером, далі брендом-менеджером однієї торговельної марки, потім переходить на групу товарів. Лише після цього він може стати директором з маркетингу. Відповідно, бренд-менеджер крупної компанії може стати директором з маркетингу меншої компанії.
В першу чергу, працедавця цікавить особистий досвід претендента. І лише в другу - освіта. Перевага надається претендентам з економічною освітою, інколи орієнтуються на випускників конкретних вузів.
Пройти дорогу від стажера до директора з маркетингу швидше, ніж за 6-9 років, вельми складно навіть в умовах бурхливого зростання економіки і самої компанії.
Практика свідчить, що вирости до позиції директора з маркетингу з позиції фахівця всередині однієї компанії практично неможливо.
Про попит (або затребуваність на ринку праці).
Мати в штаті директора з маркетингу сьогодні вважають за потрібне не лише західні компанії, але і крупні вітчизняні. Причому навіть в такій несподіваній індустрії, як спорт. Попит є на висококваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи у сфері маркетингу і вищою економічною освітою.
Повернутися назад