Юридичні консультації

Prev Next
 

Дилер

221.jpg
Залежно від конкретних функцій, які виконує дилер, є такі похідні назви професій: дилер із валютних операцій, дилер із цінних паперів, дилер фондової біржі тощо.
Завдання та обов’язки
Забезпечує розвиток взаємозв’язків із споживачами товарів, виявляє та формує попит на послуги, виконує роботу із купівлі або продажу товарів гуртом (негайно або терміново), акцій, облігацій, інших фінансових документів та цінних паперів, враховуючи іноземну валюту, з надання кредитно-грошових та інших послуг. Вивчає кон’юнктуру і тенденції розвитку ринку, ціни та попит на товари і послуги, з’ясовує запити та думки споживачів про них. Купує і продає на ринку наявного товару або терміновому ринку від імені установи, організації, підприємства чи від імені клієнта. Пояснює покупцям переваги визначеного виду товарів або послуг порівняно із іншими аналогічними їм.
Готує необхідні документи з купівлі-продажу, на товари, що одержує та відправляє, а також для укладання договорів з юридичними та фізичними особами. Аналізує інформацію про надійність клієнтів і компаній, які беруть участь в інвестиційній діяльності, особливості та очікувані зміни товарного і фінансового ринків, консультує клієнтів про стан і перспективи їхнього розвитку. Сприяє скороченню термінів реалізації товарів і надання послуг, збільшенню обсягу продажу, числа клієнтів, у тому числі постійних, які систематично звертаються за товаром або послугою, покращенню якості обслуговування клієнтів, розширенню послуг, скороченню транспортних витрат.
Вивчає скарги, які надходять, на товар, що продається, і послуги, що надаються, вживає заходів щодо запобігання виникненню таких скарг, а також випадкам завдавання клієнтам матеріальних збитків. Забезпечує додержання чинних стандартів і норм з організації зберігання, збуту татранспортування товару, а також вживання заходів щодо удосконалення (пришвидшення) збутових операцій.
Організовує широке використання в роботі технічних засобів і каналів зв’язку - комп’ютерної техніки, телефонів, факсів тощо. Бере участь в організації реклами, пропаганді переваг товару, який продається, його споживчих властивостей, переваги запропонованих послуг, у підготовці зразків товарів (малюнків, фото, муляжів), описів послуг. Прогнозує можливе розширення внутрішнього і зовнішнього ринку запропонованих товарів і послуг. Забезпечує збереження комерційної таємниці. Керує роботою підлеглих йому агентів.
Повинен знати:
    - законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали, які стосуються торгової та фінансово-банківської діяльності;
    - ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;
    - напрями діяльності контори, біржі, банку, іншого підприємства, установи, організації;
    - методи вивчення та прогнозування попиту на товар, який реалізується, та на послуги, що надаються;
    - перспективи розвитку торгівлі та фінансово-банківської системи;
    - організацію торгівлі; правила оформлення укладених договорів;
    - порядок установлення зв’язків із споживачами товарів та послуг;
    - організацію ділових контактів і рекламної діяльності;
    - споживчі властивості товарів, правила зберігання, терміни та умови їх реалізації;
    - достоїнства та переваги різного виду послуг;
    - організацію праці та управління;
    - технічні засоби відображення, оброблення і передавання інформації;
    - цивільне і трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Повернутися назад