Юридичні консультації

Prev Next
 

Черговий по залізничній станції

463.jpg
Завдання та обов’язки
Керує рухом поїздів на станції або у межах закріпленого району станції, забезпечує безпеку руху, виконання графіка руху і маневрової роботи відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкції із сигналізації на залізницях України; технічно-розпорядчих актів і технологічного процесу роботи станції. Оцінює становище поїздів на станції, приймає оптимальні рішення з організації руху поїздів і маневрової роботи з урахуванням ситуації, що склалася.
Виконує операції з приготування маршруту приймання, відправлення, пропускання поїздів та маневрових пересувань на пульті керування пристроями електричної сигналізації стрілок або сигналів, дає розпорядження на приготування маршрутів працівником стрілкових постів.
Контролює правильне виконання окремих розпоряджень відповідно до показів приладів керування або доповідей виконавців; закріплення складів і вагонів на коліях станції гальмівними пристроями. Подає поїзди для технічного обслуговування, комерційного огляду, контролює їхню готовність.
Виконує розпорядження диспетчера з питань організації руху поїздів, проводить переговори з черговими сусідніх станцій, машиністами локомотивів та інших рухомих одиниць у межах станції та перегонів, що прилягають до неї. Оформляє і видає попередження, дозволи, передає накази на приймання і відправлення поїздів; веде документацію. Отримує (вводить) оперативну інформацію щодо поїздів та з дорожньої автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями. Забезпечує виконання змінного плану роботи станції, наказів, розпоряджень та вказівок Укрзалізниці, залізниці, дирекції залізничних перевезень з маневрової роботи, безпеки руху, правил з охорони праці. Оперативно керує підлеглими працівниками, що беруть участь у перевезеннях; контролює дотримання ними трудової та технологічної дисципліни.
Повинен знати
    - Статут залізниць України; Правила технічної експлуатації залізниць України
    - Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України
    - Інструкцію з сигналізації на залізницях України
    - Інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ
    - Інструкцію із забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт
    - Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час перевезення їх залізницями
    - накази, розпорядження та вказівки Укрзалізниці, залізниці, дирекції залізничних перевезень
    - методичні, нормативні та інші керівні матеріали згідно з колом обов’язків
    - технічно-розпорядчий акт і технологічний процес роботи станції
    - принцип роботи пристроїв сигналізації, централізації, блокування, зв’язку
    - графік руху поїздів, план формування поїздів, правила перевезення вантажів
    - правила і норми з охорони праці
    - основи економіки, організації праці та управління
    - Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту України
    - Положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту.
Кваліфікаційні вимоги
У разі виконання роботи чергового по станції IV класу: професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки і стаж роботи на залізничній станції IV-V класу - не менше 2-х років. У разі виконання посадових обов’язків чергового по станції III класу: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) і стаж роботи на залізничній станції IV-V класу - не менше 3-х років. У разі виконання посадових обов’язків чергового по станції II класу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді чергового по станції III класу - не менше 4-х років. У разі виконання посадових обов’язків чергового по станції I класу та позакласної: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст). Стаж роботи на посаді чергового по станції II класу - не менше 4-х років.
Повернутися назад