Юридичні консультації

Prev Next
 

БІБЛІОТЕКАР

164.jpg
Зміст праці
В обов'язки бібліотекаря входить комплектування фондів (замовлення і закупівля книг), обробка нових поступлень, тобто каталогізація і систематизація шляхом складання спеціальних карток, а також обслуговування населення. Робота бібліографа полягає в підготовці інформації про витвори друку і надання цієї інформації читачам відповідно до їх запитів. Бібліограф постійно аналізує друкарські видання і в спеціальних оглядах коротко викладає їх суть. Рівень спілкування середній за інтенсивністю, нерівномірний за навантаженням, оскільки пов'язаний з обслуговуванням населення. Працює бібліограф в публічних і наукових бібліотеках, в бібліотеках при вузах, у відділах науково-технічної інформації на виробництві або в НДІ, патентних бюро тощо.
Бібліотекар повинен знати:
Бібліотекар повинен знати зміст художньої, науково-популярної, спеціальної літератури, методику проведення індивідуальних розмов, форми і методи проведення конференцій, виставок і т.д., правила обліку і обробки книжкового фонду.
Професійно важливі якості:
    • хороша пам’ять та увага;
    • акуратність;
    • терпіння і наполегливість;
    • навики швидкочитання.
З бібліотекою і її охоронцями ми маємо справу з перших днів свого перебування в школі. Терплячі, уважні, дбайливі бібліотекарі щеплять нам любов до книг. Невипадково самі вони стають героями романів, адже необізнаним їх професія здається таємничою. Справа в тому, що бібліотекар володіє і розпоряджається інформацією, яка є ключем до розуміння всіх процесів, що відбуваються в сучасному житті. Літератори часто показують бібліотекарів фанатами своєї справи, які ревниво оберігають таємниці світу, які поміщені в книгах. Але сьогоднішній фахівець вже не схожий на старого архіваріуса, що загрузнув в оберемку карток і паперового пилу.
Цифрові технології, що проникли у всі сфери людської діяльності, змінили роботу бібліотекаря і багато в чому змінили бібліотечні структури. Все рідше виникає необхідність шукати ящики з бланками: на зміну величезним залам з каталогами приходять спеціально розроблені для бібліотек комп'ютерні бази даних, в які заносять всю інформацію про наявні видання. Книзі привласнюють номер, який може бути відбитий в штрих-коді, і кожен екземпляр враховують в електронному каталозі. Звичайно, каталогізація архівів (особливо в крупних бібліотеках) - важка і дуже копітка робота, на яку потрібні роки і роки (це з урахуванням того, що в сховище постійно надходять нові книги і періодика).
У бібліотекаря безліч обов'язків, які він повинен виконувати. Є сховища, в яких все навантаження лягає на плечі однієї людини, а десь функції розподілені між колегами за принципом: кому що більше до душі. Бібліотечна діяльність протікає в двох напрямах: перший пов'язаний з книгами, другий має на увазі роботу з читачами. Що стосується книг, то бібліотекар повинен каталогізувати, систематизувати видання, стежити за тим, щоб були дотримані умови зберігання паперових носіїв інформації, підшивати газети та журнали. Це в основному технічна робота, і, чим глибше цифрові технології проникають у всі сфери нашого життя, тим більше бібліотечна праця стає пов'язаною з комп'ютерною технікою. До того ж останнім часом бібліотека поповнюється інформацією не лише на паперових носіях. Проте вінілові диски і аналогові аудіо- і відеозаписи теж відходять в минуле, а на перший план висуваються цифрові носії - компакт-диски і DVD. На останніх простіше і економніше розміщувати дані.
А наскільки простіше переглядати архіви преси в електронному вигляді! Не треба розбирати підшивки газет і журналів. Досить ввести дату - і готовий повний список новин на поточний день, та ще поданих різними виданнями. Або якщо вас цікавить якась подія, то, використовуючи пошук за ключовими словами, неважко знайти всі згадки про те, що відбулося в періодиці. Нескладні операції дозволяють здійснювати сортування відомостей, задовольняючи запити найвередливіших читачів. Але, для того, щоб всі зручні новини були доступні читачеві, мало технічно оснастити заклад - основну роботу із каталогізації все одно робитимуть бібліотекарі. Це копітка щоденна праця, що вимагає особливої уваги і терпіння.
Активне впровадження цифрових технологій в бібліотечну справу (взагалі у всі інформаційні сфери) зовсім не означає, що незабаром паперові видання відімруть як пережиток минулого. Книги супроводжували людину з початку історії цивілізації, і, хоча зовнішній вигляд їх зазнавав зміни на кожному історичному етапі, як спосіб зберігання і поширення інформації вони навряд чи скоро втратять актуальність.
Навіть Інтернет, не дивлячись на свою практично повсюдну доступність, не складе конкуренції бібліотечній системі, адже, не дивлячись на різноманітність наявної в Мережі інформації, за її об'єктивність навряд чи хтось поручиться. І якщо йдеться про якісь життєві питання, то, піддавши отримані дані певному критичному аналізу, можна використовувати їх в своїх цілях, а що стосується наукових досліджень, тут все повинно бути підтверджено фахівцями. Книги, видані друкарським способом, мають вказівки на першоджерело, над ними працюють редактори, коректори та інші професіонали. Відповідно такі криниці інформації достовірніші, ніж будь-які інші.
Але є у бібліотекаря і прозаїчніші обов'язки, такі як розставляння фонду відповідно до бібліотечних кодів, щоб кожен, хто знає правила розташування книжкових одиниць, зумів легко знайти потрібне видання. Також необхідно виробляти реєстрацію і підшивання періодики, здійснювати контроль за прибиранням приміщень і дотриманням умов зберігання і обробки літератури.
Робота з людьми - ще один аспект бібліотечної діяльності, і, щоб якісно її здійснювати, бібліотекар має бути в першу чергу сам дуже начитаною людиною, уміти неупереджено судити про літературу і володіти здатністю підібрати книгу відповідно до смаків та інтересів відвідувача. Обслуговування читачів вимагає від бібліотекаря граничної коректності і делікатності. Індивідуальна робота з людьми полягає в умінні допомогти людині вибрати книгу, стежити за тим, щоб були дотримані інтереси кожного відвідувача. Бібліотека - місце, де повинна панувати атмосфера спокою і доброзичливості. Існує також масова робота з читачами - організація виставок, тематичних заходів, обговорень і зустрічей з діячами літератури. Такі події мають бути ретельно сплановані, і інформацію про них необхідно зробити доступною для всіх зацікавлених осіб.
Основні якості, якими повинен володіти бібліотекар, - це в першу чергу комунікабельність, уміння контактувати з людьми (причому йдеться не лише про відвідувачів бібліотеки, але і про її співробітників). Крім того, працівнику книгосховища потрібно бути хорошим психологом. Для роботи в бібліотеці необхідно діяти злагоджено, єдиною командою, колегіально вирішувати виникаючі проблеми. Тут дуже важлива спадкоємність, адже справу, почату одним, повинні підтримати і продовжувати інші. Хороший бібліотекар - справжній ентузіаст своєї справи, але не лише тому, що робота, про яку ми говоримо, оплачується більш ніж скромно. Тут не обійтися без уміння перемикатися з однієї справи на іншу, вирішувати одночасно декілька питань, проявляти ініціативу. Здатність створити і розвинути інноваційні підходи - теж дуже значима для бібліотекаря якість. Нові технології завойовують бібліотечний простір, тому співробітникам доводиться постійно перенавчатися, підвищувати рівень кваліфікації, освоювати незнайомі до сих пір підходи та прийоми. Гнучкість і відкритість мислення допомагають зрозуміти відвідувачів, а аналітичні здібності - осмислити їх потреби і запропонувати стратегії подальшого розвитку. Бібліотекар повинен уміти оцінити і реалізувати запропонований план дій. Проте виконувати завдання треба не механічно - слід творчо переосмислювати їх на кожному етапі, вносити свої пропозиції і корективи. І зрозуміло, потрібно усвідомлювати необхідність саморозвитку, постійно прагнути до здобуття нових знань, до концентрації накопиченого досвіду.
Здобути освіту, необхідну для роботи в бібліотеці, можна в багатьох учбових закладах на архівних і деяких інших гуманітарних факультетах. Окрім диплома для працевлаштування, як правило, потрібні базове знання іноземної мови і наявність твердих навиків роботи з комп'ютером.
Особливості роботи бібліотеки обумовлені специфікою її аудиторії. Так, співробітники дитячої, а особливо шкільної бібліотеки повинні не лише видавати читачам книги. Їх обов'язки набагато ширші. Головна мета цих установ - щепити дітям любов до книг, вчити їх користуватися довідниками і словниками, паперовим і електронним каталогом, пояснювати, як з моря інформації видобувати головне, показувати, як реставрувати книгу в разі пошкодження тощо. В роботі бібліотекаря - багато специфічного, і далеко не кожен погодиться присвятити їй своє життя. Але для тих, хто вибрав цей шлях, немає нічого важливішого, ніж зберігати книги, а значить, берегти нашу цивілізацію.
Повернутися назад