Юридичні консультації

Prev Next
 

Бактеріолог

169.jpg
Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Завдання та обов’язки.
Проводить роботу щодо забезпечення мікробної забрудненості лікарських препаратів, удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і дослідницьких робіт із розроблення, освоєння і запровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів. Забезпечує своєчасний і якісний бактеріологічний контроль готової продукції. Контролює мікробну забрудненість сировини, допоміжних речовин, таропакувальних матеріалів.
Контролює особисту гігієну персоналу, виробничих дільниць і цехів.
Контролює санітарний стан повітря, апаратури і комунальних виробничих приміщень.
Організовує і здійснює правильне і своєчасне виготовлення, контроль і зберігання живильних середовищ, підготовку боксу для проведення посівів в умовах стерильності, перевірку стерильності боксу і спецодягу.
Контролює режим стерилізації перев’язувальних засобів, тампонів стерильних, правильність записів і ведення цехових технологічних журналів; забезпечує зберігання архівних зразків із здаванням їх у цех. Дає рекомендації з покращання режимів стерилізації, їх удосконалення. Освоює нові методи контролю стерильності продукції і навчає працівників лабораторії.
Складає заявки на сировину, матеріали, інвентар, обладнання, живильні середовища, необхідні для нормального функціонування лабораторії. Стежить за станом приладів, обладнання, правильністю їх експлуатації. Здійснює контроль за своєчасним технічним оглядом шафи ГПСД-1000, готує її до огляду.
Організовує і здійснює необхідний облік і звітність бактеріологічної лабораторії, веде технічну документацію відділу технічного контролю (ВТК). Доповідає своєчасно начальнику ВТК про зауваження, порушення, відхилення у режимі стерилізації в цехах, появу росту бактерій у готовій продукції; попереджує цех про можливість появи браку продукції.
Здійснює зв’язок з науково-дослідними інститутами зі спеціальних питань методик і аналізів.
Утримує бактеріологічну лабораторію в чистоті та порядку, організовує роботу відповідно до встановлених норм охорони праці.
Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації, рецензуванні технологічних регламентів з метою забезпечення випуску лікарських засобів, які відповідають нормам мікробної чистоти. Складає щоквартально звіти з мікробної забрудненості продукції, сировини, обладнання.
Повинен знати:
   технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила експлуатації; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції;
   досвід прогресивних вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
   основи трудового законодавства; правила ведення технологічної документації;
   правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бактеріолога I категорії не менше 2-х років.
Бактеріолог I категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бактеріолога II категорії не менше 2-х років, для бакалавра - не менше 3-х років.
Бактеріолог II категорії (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією бактеріолога не менше 2-х років.
Бактеріолог (виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
Повернутися назад