Юридичні консультації

Prev Next
 

Агрохімік

144.jpg
Агрохімія (агрономічна хімія) - наука, що вивчає хімічні та біохімічні процеси у ґрунті та рослинах, а також прийоми впливу на них з метою підвищення родючості ґрунтів та врожайності. Агрохімія тісно пов'язана з ґрунтознавством, землеробством, метеорологією, фізіологією та біохімією рослин, сільськогосподарською мікробіологією, фізикою, хімією.
Найважливіші розділи агрохімії: живлення рослин, взаємодія добрив і ґрунту (в тому числі, ефективні способи внесення добрив), хімічні засоби боротьби з бур'янами. У своїй роботі агрохіміки користуються переважно хімічними та біологічними методами. Хімічні дослідження (аналіз зразків ґрунтів, рослин і добрив) проводяться в агрономічних лабораторіях.
Основними біологічними методами є – за порядком збільшення масштабу - вегетаційний, польовий і виробничий (вегетаційний дослід проводять у спеціальних посудинах, польовий - на ділянках, виробничий - на великих полях із застосуванням наявної у господарстві техніки з метою з'ясування господарської придатності рекомендованих добрив і прийомів). У агрохімічних дослідженнях все ширше застосовуються досягнення фізики, агрономічні методи: спектрофотометрія, полум'яна фотометрія, метод мічених атомів тощо.
Завдання та обов’язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботами з ефективного застосування добрив і засобів хімізації у сільському господарстві.
Організовує та бере участь у проведенні аналізів мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів і торфу, польових дослідів з добривами. Визначає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі та засобах індивідуального захисту. Контролює якість та своєчасне виконання аналізів. Веде встановлену документацію, облік і звітність. Бере участь у складанні перспективних і річних планів хімізації, в укладанні договорів з господарствами і розробленні виробничих програм, забезпечує їх виконання.
Установлює раціональні виробничо-економічні зв’язки з обслуговуваними господарствами. Бере участь у розробленні проектно-кошторисної документації з ефективного застосування мінеральних і органічних добрив, із хімічної меліорації ґрунтів. Вивчає прогресивний досвід, нові методи аналізу і сприяє впровадженню їх у виробництво. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку наукової організації праці, ефективного застосування чинних положень про оплату праці. Організовує роботу з атестації і раціоналізації робочих місць. Контролює і забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виробничої та трудової дисципліни.
Повинен знати:
    • закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
    • накази та розпорядження, що стосуються виробничої діяльності;
    • агрохімію, технологію транспортування, зберігання і внесення добрив;
    • методи аналізу добрив; стандарти на добрива;
    • наукові основи ринкової економіки, праці, організації виробництва й управління;
    • правила експлуатації і можливості застосування ПК персонального користування;
    • трудове законодавство;
    • правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи в агрохімії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
Професійно важливі риси
Організаторські та аналітичні здібності, хороші увага та пам'ять, аналітичне, предметно-дієве і словесно-логічне мислення, відповідальність.
Медичні протипокази
Алергія на рослини, хімікати, схильність до застудних захворювань.
Освіта
Готують агрохіміків на факультетах агрохімії та ґрунтознавства сільськогосподарських вузів, а також на біологічно-ґрунтових факультетах університетів.
Повернутися назад