Юридичні консультації

Prev Next
 

Агент морський

141.jpg
Морський агент є помічником капітана, а також одночасно помічник і представник судновласника. Представляючи останнього і виконуючи від його імені та за його рахунок посередницькі функції, морський агент, безумовно, надає тим самим принципалу допомогу. У наданні такої допомоги полягає і сутність агентування.
Правова відмінність помічника від представника полягає у тому, що помічник, виконуючи за принципала його конкретні функції, не укладає при цьому від імені та за рахунок останнього жодних правових актів; представник же, виявляючи свою волю, такі акти укладає, беручи таким чином на себе певні права та обов'язки. Очевидно і те, що представник одночасно є і помічником, і, навпаки, помічник представником не є. Морський агент поєднує в собі і того, й іншого.
За договором морського агентування морський агент за низкою аспектів наділяється правами і обов'язками, у деяких випадках рівними і навіть більшими, ніж за інших умов має капітан. Очевидно, звідси виникає думка, що морський агент міг би розглядатися як представник капітана судна.
Спробуємо відповісти на запитання: чи можна морського агента розглядати як представника капітана? Чи можлива між ними неузгодженість? Чи однакові у своїх правах по відношенню до принципала і третіх осіб капітан судна і морський агент?
Поширена думка, що капітан судна - головний представник судновласника, а морський агент - представник нижчого рівня. Коли капітан і морський агент діють разом, тобто поки судно перебуває у порту, морський агент відіграє другорядну роль. Він допомагає капітану, але не замінює його. Зацікавлені особи віддадуть перевагу спочатку капітану судна, а до морського агента звернуться лише тоді, коли судно відпливе і капітана вже не буде у порту.
Справді, капітан судна законодавчо наділений повноваженнями на укладення договорів, пов'язаних з торговельним мореплавством. На практиці це спостерігається у тих випадках, коли судно віддалене від місця перебування судновласника або розташоване у портах, де немає агента або рідше - представника судновласника. Іншими словами, капітан завжди уповноважений укладати договори певних видів, безпосередньо пов'язані з виконанням рейсу. І тільки для укладення деяких договорів, наприклад, морського перевезення, капітану потрібно попередньо отримати спеціальні повноваження судновласника.
На відміну від капітана, морський агент повинен у будь-якому випадку мати повноваження судновласника. Ось чому в стосунках між капітаном і морським агентом слід віддати перевагу капітану. Тому на практиці в разі розбіжностей між капітаном і морським агентом рішення приймає капітан. А чи може морський агент представляти капітана за його повноваженнями? Ні, не може, це не дозволяє статус морського агента, який не виходить за рамки лише надання допомоги капітану.
Зі свого боку капітан, виступаючи представником судновласника, повинен давати агенту вказівки строго в рамках повноважень, визначених рейсовими інструкціями, договорами на агентування, на морські перевезення у формі чартеру і (або) коносамента, а також усними розпорядженнями судновласника і (або) фрахтувальника. Але при цьому і капітан, і агент повинні будувати свої взаємини на суворому дотриманні принципу, згідно з яким агент не перебуває на службі у судновласника, а здійснює свою діяльність самостійно за винагороду. Відповідно, не перебуває він і на службі у капітана. Виходячи з цього і будуються взаємини агента і капітана, при цьому агент зобов'язаний захищати лише законні інтереси капітана.
Агент, зрозуміло, може приймати до виконання розпорядження і прохання капітана, що виходять за рамки агентської угоди, але тільки тоді, якщо вони не суперечать законодавству держави порту та інтересам третіх осіб. Очевидно, що у цих випадках агент може розраховувати на отримання від капітана додаткової неофіційної винагороди або презенту.
Завдання та обов’язки
Своєчасно виконує всі приписи та дії, пов’язані з прибуттям, перебуванням і відплиттям судна з порту. Інформує порт та інші зацікавлені організації про прихід судна, цілі заходу та умови його оброблення. Знайомить капітана судна з портовими постановами та правилами, допомагає у налагодженні контактів із службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади, в організації обслуговування судна у порту. Організовує надання буксирів, причалів, катерів тощо.
Виконує функції супервайзера, бере участь у складанні вантажного плану, контролює або проводить розрахунок остійності судна. Організовує у разі необхідності сюрвейерські огляди, виконання ремонтних робіт на судні.
Сприяє швидкому виконанню вантажно-розвантажувальних робіт на судні.
Оформляє митні документи та документи на вантаж, інкасує суми фрахту та інші суми для оплати вимог судновласника, що виникають із договору перевезення. Сплачує за розпорядженням судновласника й капітана судна суми, пов’язані з перебуванням у порту.
Залучає вантажі для морських ліній. Здійснює збір фрахту, експедиювання вантажу, наймання екіпажів для роботи на суднах. Забезпечує захист прав і майнових інтересів судновласника або іншого поручителя.
Виступає від імені вантажовласника, а також договірної сторони учасників перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні. Організовує забезпечення судна водою, пальним та іншими необхідними матеріалами.
Організовує надання своєчасної медичної допомоги членам суднового екіпажу та пасажирам. Виконує доручення судновласника або капітана, у тому числі бере участь в оформленні заяв про морський протест та інші документи.
Веде установлену документацію відповідно до звичайної практики морського агентування.
Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією у сфері комерційної експлуатації морського транспорту: для спеціаліста — не менше 3-х років, бакалавра — не менше 5-ти років.
Повернутися назад