Юридичні консультації

Prev Next
 

АДМІНІСТРАТОР

146.jpg
Загальна характеристика професії
Особа, що здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, які надає підприємство.
Посадові обов’язки
Здійснює роботу з обслуговування відвідувачів, створення для них комфортних умов. Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, які надаються. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно-технічні заходи. Здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами всередині приміщення і зовні будівлі. Забезпечує чистоту і порядок у приміщенні і на прилеглій до нього або будівлі території. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії та гігієни. Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів та заходах для їх ліквідації. Забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, організації.
Що повинен знати:
    постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи, що стосуються роботи підприємства, установи, організації;
    структуру управління, права і обов'язки працівників і розпорядок роботи;
    правила і методи організації обслуговування відвідувачів;
    види послуг, що надаються;
    основи економіки, організації праці і управління;
    основи маркетингу і організації реклами;
    планування і порядок оформлення полиць і вітрин;
    основи естетики і соціальної психології;
    законодавство про працю;
    правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці.
Професійно важливі риси
Висока стресостійкість. Хороший рівень уваги (вміння тримати у полі зору багато об'єктів). Гнучкість мислення. Хороша пам'ять. Виразна мова. Вміння управляти емоціями, емоційна стійкість. Розвинені комунікативні навики (вміння викладати інформацію, переконувати тощо). Доброзичливість, гнучкість, організованість, відповідальність, самостійність.
Особливості роботи
Потрібно розуміти, що робота адміністратора - досить важка у психологічному плані. Адміністратор, наприклад, магазину, працюючи в одному колективі з продавцями, є при тому по відношенню до них контролером, який виконує розпорядження керівництва. Він особисто відповідає за будь-які проблеми, що виникають в установі. Часто робота адміністратора передбачає ненормований робочий день. Адже якщо, наприклад, у магазині вночі протече дах, сторож викличе саме його, як матеріально відповідальну особу.
Кваліфікаційні вимоги
Середня освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи.
Повернутися назад